Advertisement
 Tải Lại Trang

Các Công Thức, Câu Hỏi Về Bài 4: Mẫu nguyên tử Bohr - Quang phổ nguyên tử Hidro.

Vật Lý 12. Mẫu nguyên tử Bohr - Quang phổ nguyên tử Hidro. Bài tập vận dụng và hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập
Tổng hợp công thức và bài tập liên quan đến mẫu nguyên tử Bohr & quang phổ nguyên tử Hidro. Bài tập vận dụng và hướng dẫn chi tiết.
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Tính năng lượng của phôtôn ứng với ứng với dịch chuyển N về L

Trong quang phổ hidro ba vạch ứng với dịch chuyển L về K , M về K và N về K có bước sóng là 0,1220 μm; 0,1028 μm; 0,0975 μm? Tính năng lượng của phôtôn ứng với ứng với dịch chuyển N về L. Cho hằng số Plăng h=6,625.10-34 Js ; tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.108 m/s.

Trắc nghiệm Dễ

Tần số ứng với dịch chuyển M về K là

Vạch quang phổ ứng với dịch chuyển L về K và ứng với dịch chuyển M về L trong quang phổ Hiđrô là 2,46.1015 Hz  và 4,46.1014 Hz. Tần số ứng với dịch chuyển M về K là

Trắc nghiệm Dễ

Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hiđrô xuất hiện khi bắn phá nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản bằng

Giá trị năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô cho bởi công thức En=-13,6/n2  (eV), n là một số tự nhiên. Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hiđrô xuất hiện khi bắn phá nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản bằng chùm electron có động năng 12,5 (eV).

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Khóa Học Dành Cho Các Bạn Học Sinh Giỏi

Học Tập Cực Kỳ Hiệu Quả - Đặc biệt thiết kế riêng cho các bạn đang ôn thi tốt nghiệp THCS, THPT hoặc Ôn Thi Đại Học

Westudy học sketchnote
Advertisement
Westudy học diễn xuất
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Westudy luyện giọng nói biểu cảm
Advertisement
Advertisement

Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan