Advertisement
 Tải Lại Trang

Các Công Thức, Câu Hỏi Về Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Gay Lussac

Phương trình trạng thái khí lí tưởng, các định luật về chất khí, đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích.


Làm bài tập
Công thức quá trình đẳng tích. Quá trình đẳng tích là quá trình thay đổi trạng thái chất khí nhưng thể tích được giữ nguyên không đổi.
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Khóa Học Dành Cho Các Bạn Học Sinh Giỏi

Học Tập Cực Kỳ Hiệu Quả - Đặc biệt thiết kế riêng cho các bạn đang ôn thi tốt nghiệp THCS, THPT hoặc Ôn Thi Đại Học

Advertisement
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan