Các Công Thức, Câu Hỏi Về Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Gay Lussac

Phương trình trạng thái khí lí tưởng, các định luật về chất khí, đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Công thức quá trình đẳng tích. Quá trình đẳng tích là quá trình thay đổi trạng thái chất khí nhưng thể tích được giữ nguyên không đổi.
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 34 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Biểu thức định luật Charles.

Biểu thức nào sau đây phù hợp với định luật Charles?

Trắc nghiệm Dễ

Hiện tượng có liên quan đến định luật Charles.

Hiện tượng nào sau đây có liên quan đến định luật Charles.

Trắc nghiệm Trung bình

Xác định đại lượng nào tăng khi làm lạnh đẳng tích một lượng khí lí tưởng.

Khi làm lạnh đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây là tăng?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Đại lượng nào không đổi khi làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định.

Khi làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây không đổi?

Trắc nghiệm Dễ

Xét các đại lượng khi làm nóng một lượng khí đẳng tích.

Khi làm nóng một lượng khí đẳng tích thì:

Trắc nghiệm Dễ

Từ hình vẽ xác định quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2.

Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình.

hinh-anh-tu-hinh-ve-xac-dinh-qua-trinh-bien-doi-tu-trang-thai-1-den-trang-thai-2-4870-0

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…