Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Gay Lussac

Công thức quá trình đẳng tích. Quá trình đẳng tích là quá trình thay đổi trạng thái chất khí nhưng thể tích được giữ nguyên không đổi.

Advertisement

Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Gay Lussac

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Định luật Charles.

pT=constp1T1=p2T2

 

Định nghĩa quá trình đẳng tích:

Là quá trình thay đổi trạng thái chất khí, nhưng thể tích được giữ nguyên không đổi.

 

Phát biểu:

Quá trình đẳng tích là quá trình thay đổi trạng thái chất khí, nhưng thể tích được giữ nguyên không đổi.

 

Trong quá trình đẳng tích thì áp suất và nhiệt độ là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

 

Cách phát biểu khác: trong quá trình đẳng tích cảu một lượng khí nhất định. Áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

 

Chú thích:

p: áp suất chất khí (atm, Pa, bar, at v....v....).

T: nhiệt độ tuyệt đối của chất khí (Ko).

 

Lưu ý:

Nếu đề bài cho đơn vị là Co ta phải chuyển sang độ Ko

T (Ko)=t (Co)+273

 

Đồ thị của quá trình đẳng tích.

 

Cùn một bình chứa và bình không nở dãn nên đây là quá trình đẳng tích.

Khi nhiệt độ tăng thì phân tử khí chuyển động nhanh hơn. Vậy áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ.

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Biểu thức định luật Charles.

Biểu thức nào sau đây phù hợp với định luật Charles?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hiện tượng có liên quan đến định luật Charles.

Hiện tượng nào sau đây có liên quan đến định luật Charles.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định đại lượng nào tăng khi làm lạnh đẳng tích một lượng khí lí tưởng.

Khi làm lạnh đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây là tăng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đại lượng nào không đổi khi làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định.

Khi làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây không đổi?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xét các đại lượng khi làm nóng một lượng khí đẳng tích.

Khi làm nóng một lượng khí đẳng tích thì:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Từ hình vẽ xác định quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2.

Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Từ độ thì xác định quan hệ về thể tích của 3 khối khí.

Cùng một khối lượng khí đựng trong 3 bình kín có thể tích khác nhau, đồ thị thay đổi áp suất theo nhiệt độ của 3 khối khí ở 3 bình được mô tả như hình vẽ. Quan hệ về thể tích của 3 bình đó là

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tăng nhiệt độ của khối khí thì áp suất trong bình sẽ như thế nào?

 Một khối khí lí tưởng nhốt trong bình kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 100 °C  lên 200 °C thì áp suất trong bình sẽ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hỏi quá trình này là quá trình nén hay dãn khí.

Khi đun nóng một khối khí thì p và T thay đổi được cho bởi đồ thị bên. Hỏi quá trình này là quá trình nén hay dãn khí?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Từ độ thị nhận xét áp suất của chất khí.

Cho đồ thị của áp suất theo nhiệt độ của hai khối khí A và B có thể tích không đổi như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây là sai.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó.

 Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính áp suất của khí trong bình khi tăng nhiệt độ cho bình đến nhiệt độ 37 độ C đẳng tích.

Một bình nạp khí ở nhiệt độ 33 °C dưới áp suất 300 kPa. Tăng nhiệt độ cho bình đến nhiệt độ 37 °C đẳng tích thì áp suất của khí trong bình là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính áp suất của khối khí trong bình khi làm nóng bình đến 150 độ C đẳng tích.

Một lượng hơi nước ở 100 °C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín. Làm nóng bình đến 150 °C đẳng tích thì áp suất của khối khí trong bình sẽ là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính áp suất khí trong bình khi ta đun nóng khối khí đến 87°C.

 Một khối khí đựng trong bình kín ở 27 °C có áp suất 2 atm. Áp suất khí trong bình là bao nhiêu khi ta đun nóng đến 87 °C ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính áp suất của khí trong bình khi làm lạnh bình tới nhiệt độ − 23°C.

Một bình thép chứa khí ở 77 °C dưới áp suất 6,3.105 Pa, làm lạnh bình tới nhiệt độ -23 °C thì áp suất của khí trong bình là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính áp suất khí trong bình khi ta đun nóng khí đến 87 độ C.

Một khối khí đựng trong bình kín ở 27 °C có áp suất 1,5 atm. Áp suất khí trong bình là bao nhiêu khi ta đun nóng khí đến 87 °C  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính áp suất của khối khí khi làm nóng khí đến nhiệt độ 102 độ C đẳng tích.

 Một khối khí ban đầu ở áp suất 2 atm nhiệt độ 0 °C làm nóng khí đến nhiệt độ 102 °C  đẳng tích thì áp suất của khối khí đó sẽ là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi áp suất khối khí này tăng đến 1,75 atm thì nhiệt độ của khối khí này bằng bao nhiêu?

7 °C áp suất của một khối khí bằng 0,897 atm. Khi áp suất khối khí này tăng đến 1,75 atm thì nhiệt độ của khối khí này bằng bao nhiêu? Coi thể tích khí không đổi.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đun nóng đẳng tích bình đến nhiệt độ bao nhiêu để khí trong bình có áp suất là 1,5 atm.

Một khối khí ở  7 °C đựng trong một bình kín có áp suất 1 atm. Đun nóng đẳng tích bình đến nhiệt độ bao nhiêu để khí trong bình có áp suất là 1,5 atm?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hỏi ở nhiệt độ nào thì van an toàn sẽ mở?

Nhà thầy Phi có mua một nồi áp suất dùng để ninh đồ ăn. Van an toàn của một hơi sẽ mở khi áp suất trong nồi bằng 9 atm. Khi thử ở 27 °C, hơi trong nồi có áp suất 2 atm. Hỏi ở nhiệt độ nào thì van an toàn sẽ mở?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hỏi để van mở ra thì phải đun đến nhiệt độ bằng bao nhiêu?

Nồi áp suất có van là 1 lỗ tròn có diện tích 1 cm2 luôn được áp chặt bởi 1 lò xo có độ cứng 1300 N/m và luôn bị nén 1 cm. Ban đầu ở áp suất khí quyển 105 N/m2 và nhiệt độ 27 °C. Hỏi để van mở ra thì phải đun đến nhiệt độ bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính nhiệt độ của khí khi nung bình đến áp suất khí là 5.10^5 N/m2.

Một bình kín chứa 1 mol khí nitơ ở áp suất 105 N/m227 °C. Nung bình đến khi áp suất khí là 5.105 N/m2. Nhiệt độ khí bây giờ là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính nhiệt độ của khí trong đèn khi cháy sáng.

Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ ở 27 °C và áp suất 0,6 atm. Khi đèn sáng, áp suất không khí trong bình là 1 atm  và không làm vỡ bóng đèn. Coi dung tích của bóng đèn không đổi, nhiệt độ của khí trong đèn khi cháy sáng là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính độ biến thiên áp suất trong điều kiện thế tích không đổi, áp suất lúc đầu 3 atm.

Trong điều kiện thế tích không đổi, chất khí có nhiệt độ thay đổi là 27 °C đến 127 °C, áp suất lúc đầu 3 atm thì độ biến thiên áp suất là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính độ tăng áp suất của khí trong bình.

Một bình được nạp khí ở 33 °C dưới áp suất 300 Pa. Sau đó bình được chuyển đến một nơi có nhiệt độ 37 °C, coi thể tích của bình không thay đổi. Tính độ tăng áp suất của khí trong bình.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Áp suất thay đổi từ 2atm đến 8atm thì độ biến thiên nhiệt độ bằng bao nhiêu?

Trong điều kiện thế tích không đổi, chất khí có nhiệt độ ban đầu là 17 °C, áp suất thay đổi từ 2 atm đến 8 atm thì độ biến thiên nhiệt độ là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Áp suất khí trơ trong bóng đèn khi sáng tăng lên bao nhiêu ?

 Nếu nhiệt độ khi đèn tắt là  25 °C khi đèn sáng là  323 °C  thì áp suất khí trơ trong bóng đèn khi sáng tăng lên

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cần đun nóng chất khí lên bao nhiêu độ để áp suất của nó tăng lên 2 lần?

Trong điều kiện thể tích không đổi, chất khí có nhiệt độ ban đầu là 27 °C, áp suất p0, cần đun nóng chất khí lên bao nhiêu độ để áp suất của nó tăng lên 2 lần?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hỏi nhiệt độ đèn khi cháy sáng bình thường là bao nhiêu?

Biết áp suất của khí trơ trong bóng đèn tăng 1,5 lần khi đèn cháy sáng so với tắt. Biết nhiệt độ đèn khi tắt là 27 °C. Hỏi nhiệt độ đèn khi cháy sáng bình thường là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi áp suất tăng 4 lần nhiệt độ ban đầu trong bình là bao nhiêu?

Cho một bình kín. Khi áp suất tăng 4 lần thì nhiệt độ trong bình tăng thêm 900 K, thể tích không đổi. Khi đó nhiệt độ ban đầu trong bình là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nhiệt độ ban đầu của khối khí đó là bao nhiêu?

Khi đun nóng đẳng tích một khối khí thêm 1 °C thì áp suất khối khí tăng thêm 1360 áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khối khí đó là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm nhiệt độ ban đầu của khí trong bình đun nóng thêm 40°C.

Cho một bình kín. Khi đun nóng khí trong bình thêm 40 °C thì áp suất khí tăng thêm 110 áp suất ban đầu. Tìm nhiệt độ ban đầu của khí trong bình.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm nhiệt độ ban đầu của khối khí khi đun thêm 80°K .

Đun nóng đẳng tích một lượng khí tăng thêm 80 K thì áp suất tăng thêm 25% so với áp suất ban đầu. Tìm nhiệt độ ban đầu của khối khí.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để không khí không đẩy được nắp bình lên và thoát ra ngoài.

Một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn 0 °C ; 1,013.105 Pa được đậy bằng một vật có khối lượng 2 kg. Tiết diện của miệng bình 10 cm2. Tìm nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để không khí không đẩy được nắp bình lên và thoát ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là p0=105 Pa.  

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.