Tải Lại Trang

Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 1: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết.

Vật lý 10. Tổng hợp câu hỏi lý thuyết liên quan đến định luật Gay-Lussac. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Quá trình đẳng tích. Định luật Gay-Lussac. Tổng hợp công thức và bài tập liên quan. Hướng dẫn chi tiết. Tự làm có hướng dẫn.

Các công thức liên quan


Chưa có công thức nào liên quan

Chưa có công thức nào liên quan !!

Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 11 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Biểu thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác−lơ?

Biểu thức nào sau đây phù hợp với định luật Sáclơ?

Trắc nghiệm Dễ

Hiện tượng nào sau đây có liên quan đến định luật Chasles:

Hiện tượng nào sau đây có liên quan đến định luật Chasles:

Trắc nghiệm Trung bình

Khi làm lạnh đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây là tăng?

Khi làm lạnh đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây là tăng?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Khi làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây không đổi?

Khi làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây không đổi?

Trắc nghiệm Dễ

Khi làm nóng một lượng khí đẳng tích thì:

Khi làm nóng một lượng khí đẳng tích thì:

Trắc nghiệm Dễ

Vẽ quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình.

Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình:

hinh-anh-ve-qua-trinh-bien-doi-tu-trang-thai-1-den-trang-thai-2-la-qua-trinh-4870-0

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…