Vấn đề 1: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết.

Quá trình đẳng tích. Định luật Gay-Lussac. Tổng hợp công thức và bài tập liên quan. Hướng dẫn chi tiết. Tự làm có hướng dẫn.

Vấn đề 1: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết.

Chủ Đề Vật Lý

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Câu Hỏi Liên Quan

Biểu thức định luật Charles.

Biểu thức nào sau đây phù hợp với định luật Charles?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hiện tượng có liên quan đến định luật Charles.

Hiện tượng nào sau đây có liên quan đến định luật Charles.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định đại lượng nào tăng khi làm lạnh đẳng tích một lượng khí lí tưởng.

Khi làm lạnh đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây là tăng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết
Advertisement

Đại lượng nào không đổi khi làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định.

Khi làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây không đổi?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xét các đại lượng khi làm nóng một lượng khí đẳng tích.

Khi làm nóng một lượng khí đẳng tích thì:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Từ hình vẽ xác định quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2.

Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết
Advertisement

Từ độ thì xác định quan hệ về thể tích của 3 khối khí.

Cùng một khối lượng khí đựng trong 3 bình kín có thể tích khác nhau, đồ thị thay đổi áp suất theo nhiệt độ của 3 khối khí ở 3 bình được mô tả như hình vẽ. Quan hệ về thể tích của 3 bình đó là

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tăng nhiệt độ của khối khí thì áp suất trong bình sẽ như thế nào?

 Một khối khí lí tưởng nhốt trong bình kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 100 °C  lên 200 °C thì áp suất trong bình sẽ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hỏi quá trình này là quá trình nén hay dãn khí.

Khi đun nóng một khối khí thì p và T thay đổi được cho bởi đồ thị bên. Hỏi quá trình này là quá trình nén hay dãn khí?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết
Advertisement

Từ độ thị nhận xét áp suất của chất khí.

Cho đồ thị của áp suất theo nhiệt độ của hai khối khí A và B có thể tích không đổi như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây là sai.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó.

 Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tin Tức Liên Quan