Tải Lại Trang

Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 2: Xác định thể tích và nhiệt độ cơ bản.

Vật lý 10. Định luật Gay Lussac. Quá trình đẳng tích. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Vật lý 10. Định luật Gay Lussac. Quá trình đẳng tích. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài. Tự làm có hướng dẫn chi tiết.

Các công thức liên quan


Chưa có công thức nào liên quan

Chưa có công thức nào liên quan !!

Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 23 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Tăng nhiệt độ cho bình đến nhiệt độ 37C đẳng tích thì áp suất của khí trong bình là

Một bình nạp khí ở nhiệt độ 33 °C dưới áp suất 300 kPa  Tăng nhiệt độ cho bình đến nhiệt độ 37 °C đẳng tích thì  áp suất của khí trong bình là:

Trắc nghiệm Dễ

Làm nóng bình đến 150C đẳng tích thì áp suất của khối khí trong bình sẽ là.

Một lượng hơi nước ở 100 °C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín. Làm nóng bình đến 150 °C đẳng tích thì áp suất của khối khí trong bình sẽ là:

Trắc nghiệm Dễ

Áp suất khí trong bình là bao nhiêu khi ta đun nóng đến 87°C ?

 Một khối khí đựng trong bình kín ở 27 °C có áp suất 2 atm. Áp suất khí trong bình là bao nhiêu khi ta đun nóng đến 87 °C ?

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Làm lạnh bình tới nhiệt độ − 23°C thì áp suất của khí trong bình là bao nhiêu?

Một bình thép chứa khí ở 77 °C dưới áp suất 6,3.105 Pa. làm lạnh bình tới nhiệt độ -23 °C thì áp suất của khí trong bình là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Dễ

Áp suất khí trong bình là bao nhiêu khi ta đun nóng khí đến 87 độ C ?

Một khối khí đựng trong bình kín ở 27 °C có áp suất 1,5 atm.  Áp suất khí trong bình là bao nhiêu khi ta đun nóng khí đến 87 °C  

Trắc nghiệm Dễ

Làm nóng khí đến nhiệt độ 102 độ C đẳng tích thì áp suất của khối khí đó sẽ là

 Một khối khí ban đầu ở áp suất 2 atm  nhiệt độ 0 °C làm nóng khí đến nhiệt độ 102 °C  đẳng tích thì áp suất của khối khí đó sẽ là:

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…