Vấn đề 6: Con lắc mắc đinh.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 6: Con lắc mắc đinh.

Advertisement

Vấn đề 6: Con lắc mắc đinh.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Công thức tính biên độ dài và biên độ góc sau khi vướng đinh - vật lý 12

α0'α0=ll';s0's0=ll'

Gọi α0 là biên độ góc cực đại ứng với chiều dài dây l là ;

        α0'  là biên độ góc cực đại ứng với chiều dài dây l'

Gọi  s0 là biên độ dài cực đại ứng với chiều dài dây l là ;

        s0' là biên độ dài cực đại ứng với chiều dài dây l' 

Công thức :

α0'α0=ll'    ;   s0's0=ll'

Chứng minh : 

W=W'mgl'α'202=mglα'202l'α'20=lα'20α0'α0=ll'

 

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Biên độ dao động của con lắc đơn khi đi qua vị trí cân bằng bị vướng đinh làm thay đổi chiều dài...

Cho một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo trên một sợi dây chỉ nhẹ, không co giãn. Con lắc đang dao động với biên độ S0 nhỏ và đang đi qua vị trí cân bằng thì điểm giữa của sợi chỉ bị giữ lại. Biên độ dao động sau đó là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm chu kỳ dao động của con lắc sau khi bị vướng đinh cách điểm treo 36cm...

Kéo con lắc đơn có chiều dài l  = 1m ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho dao động. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị vướng vào một chiếc đinh đóng dưới điểm treo con lắc một đoạn 36cm. Lấy g = 10m/s2. Chu kì dao động của con lắc là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Biên độ góc mới của con lắc sau khi vướng đinh cách điểm treo l/2...

Một con lắc đơn có chiều dài l . Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc  α030° rồi thả nhẹ cho dao động. Khi đi qua vị trí cân bằng dây treo bị vướng vào một chiếc đinh nằm trên đường thẳng đứng cách điểm treo con lắc một đoạn l2  . Tính biên độ góc β0 mà con lắc đạt được sau khi vướng đinh ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

chu kỳ của con lắc sau khi vướng đinh tại trung điểm của dây treo...

Một con lắc đơn có chiều dài  l dao động điều hoà với chu kì T. Khi đi qua vị trí cân bằng dây treo con lắc bị kẹt chặt tại trung điểm của nó. Chu kì dao động mới tính theo chu kì ban đầu là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm chu kỳ của ban đầu biết chu kì của con lắc đơn bị vướng đinh cách điểm treo 36cm là...

Kéo con lắc đơn có chiều dài l  = 1m ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho dao động. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị vướng vào một chiếc đinh đóng dưới điểm treo con lắc một đoạn 36cm. Lấy g = 10m/s2. Chu kì dao động của con lắc trước khi bị vướng đinh là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.