Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 6: Bài toán liên quan đến đồ thị biến đổi trạng thái khí lý tưởng.

Vật lý 10. Bài toán liên quan đến đồ thị biến đổi trạng thái khí lý tưởng. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Vật lý 10. Bài toán liên quan đến đồ thị biến đổi trạng thái khí lý tưởng. Hướng dẫn chi tiết. Tổng hợp tất cả những bài tật liên quan. Tự làm có hướng dẫn.

Các công thức liên quan


Chưa có công thức nào liên quan

Chưa có công thức nào liên quan !!

Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 14 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Mô tả nào sau đây về 2 quá trình đó là đúng?

Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp được cho trên hình vẽ. Mô tả nào sau đây về 2 quá trình đó là đúng?

hinh-anh-mo-ta-nao-sau-day-ve-2-qua-trinh-do-la-dung-5060-0

Trắc nghiệm Dễ

Đồ thị như hình vẽ quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình nào?

Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình

hinh-anh-do-thi-nhu-hinh-ve-qua-trinh-bien-doi-tu-trang-thai-1-den-trang-thai-2-la-qua-trinh-nao-5061-0

Trắc nghiệm Dễ

Sự biến đổi khí trên trải qua hai quá trình nào?

Một khối khí thay đổi trạng thái như đồ thị biểu diễn. Sự biến đổi khí trên trải qua hai quá trình nào?

hinh-anh-su-bien-doi-khi-tren-trai-qua-hai-qua-trinh-nao-5062-0

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp cho như hình vẽ bên. Mô tả nào sau đây về hai quá trình đó là đúng?

Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp cho như hình vẽ bên. Mô tả nào sau đây về hai quá trình đó là đúng?

hinh-anh-hai-qua-trinh-bien-doi-khi-lien-tiep-cho-nhu-hinh-ve-ben-mo-ta-nao-sau-day-ve-hai-qua-trinh-do-la-dung-5063-0

Trắc nghiệm Dễ

Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ khác thì đáp án nào mô tả tương đương?

Đồ thị mô tả một chu trình khép kín cho như hình bên. Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ khác thì đáp án nào mô tả tương đương?

hinh-anh-neu-chuyen-do-thi-tren-sang-he-truc-toa-do-khac-thi-dap-an-nao-mo-ta-tuong-duong-5064-0

hinh-anh-neu-chuyen-do-thi-tren-sang-he-truc-toa-do-khac-thi-dap-an-nao-mo-ta-tuong-duong-5064-1

Trắc nghiệm Trung bình

Nếu mô tả định tính các quá trình này bằng đồ thị như hình vẽ bên thì phải sử dụng hệ tọa độ nào?

Một lượng 0,25 mol  khí Hêli trong xi lanh có nhiệt độ T1 và thể tích V1 được biến đổi theo một chu trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V2=1,5V1  rồi nén đẳng nhiệt; sau đó làm lạnh đẳng tích về trạng thái 1 ban đầu. Nếu mô tả định tính các quá trình này bằng đồ thị như hình vẽ bên thì phải sử dụng hệ tọa độ nào?

hinh-anh-neu-mo-ta-dinh-tinh-cac-qua-trinh-nay-bang-do-thi-nhu-hinh-ve-ben-thi-phai-su-dung-he-toa-do-nao-5065-0

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…