Vấn đề 5: Tổng hợp lý thuyết rơi tự do.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 5: Tổng hợp lý thuyết rơi tự do.

Advertisement

Vấn đề 5: Tổng hợp lý thuyết rơi tự do.

Chủ Đề Vật Lý

Câu Hỏi Liên Quan

Đặc điểm của rơi tự do

Rơi tự do là một chuyển động

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Đặc điểm của chuyển động rơi tự do

Chọn phát biểu sai.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Vận tốc của vật trước khi chạm đất

Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, một vật có khối lượng m rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Vận tốc của vật ngay khi chạm đất là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Đặc điểm rơi tự do

Tại M cách mặt đất ở độ cao h, một vật được ném thẳng đứng lên đến vị trí N cao nhất rồi rơi xuống qua P có cùng độ cao với M. Bỏ qua mọi lực cản thì

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Khi viên bi chuyển động, đại lượng có độ lớn không đổi là

Một viên bi được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu v0. Khi viên bi chuyển động, đại lượng có độ lớn không đổi là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Quãng đường vật đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động

Trong trường hợp nào dưới đây, quãng đường vật đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Đặc điểm rơi tự do

 Chọn ý sai. Vật rơi tự do ...

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Ví dụ rơi tự do. Chuyển động nào dưới đây được xem là rơi tự do?

Chuyển động nào dưới đây được xem là rơi tự do?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật?

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Tính chất của vật rơi tự do

Chuyển động của vật rơi tự do không có tính chất nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Đặc điểm rơi tự do

Nhận xét nào sau đây là sai?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Đặc điểm rơi tự do

Vật rơi tự do ...

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Kết luận đúng về thí nghiệm của nhà bác học Galileo và thí nghiệm với ống của nhà bác học Newton chứng tỏ

Thí nghiệm của nhà bác học Galileo ở tháp nghiêng thành Pisa và thí nghiệm với ống của nhà bác học Newton chứng tỏ. Kết quả nào sau đây là đúng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Các ví dụ về sự rơi tự do

Trường hợp nào sau đây có thể coi là sự rơi tự do?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Đặc điểm của vật rơi tự do

Một quả cầu ném thẳng đứng lên trên. Tại điểm cao nhất của quỹ đạo phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Đặc điểm rơi tự do

Từ công thức về rơi tự do không vận tốc đầu, ta suy ra vận tốc của vật rơi thì:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.