Bài 5: Tổng hợp dao động điều hòa.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 5: Tổng hợp dao động điều hòa.

Advertisement

Bài 5: Tổng hợp dao động điều hòa.

Chủ Đề Vật Lý

Bài Giảng Liên Quan

TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Trong bài giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đặc điểm, công thức tổng hợp dao động điều hòa bằng giản đồ vector và máy tính casio.

Công Thức Liên Quan

Công thức tính khoảng cách giữa hai chất điểm dao động điều hòa - vật lý 12

d

Trên cùng 1 trục tọa độ Ox:Hai dao động cùng tần số (không va chạm nhau) 

Công thức

d=x1-x2

Bấm máy

d=dmaxcosωt+φ'

 Hoặc dùng định lý hàm cos tìm được khoảng cách lớn nhất: 

dmax=A12+A22-2A1A2cosφ

 

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Xác định độ lệch phase của hai dao động điều hòa.

Cho hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: x1=A1cos(ωt+π/2) cmx2=A2sinωt cm. Chọn phát biểu nào sau đây là đúng 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hai vật dao động điều hoà có cùng biên độ và tần số: chúng gặp nhau khi chuyển động ngược chiều nhau và li độ bằng một nửa biên độ. Độ lệch pha của hai dao động này là

Hai vật dao động điều hoà có cùng biên độ và tần số dọc theo cùng một đường thẳng. Biết rằng chúng gặp nhau khi chuyển động ngược chiều nhau và li độ bằng một nửa biên độ. Độ lệch pha của hai dao động này là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 6cm

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận các giá trị bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1=3cos(10πt+π/6) cmx2=7cos(10πt+13π/6) cm. Dao động tổng hợp có phương trình là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số

Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số với phương trình là: x1=5cos(4πt+π/3) cmx2=3cos(4πt+4π/3) cm. Phương trình dao động của vật là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình dao động tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là 

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là x1=2cos(2t+π/3) cm và x2=2cos(2t-π/6) cm Phương trình dao động tổng hợp là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số 10Hz và có biên độ lần lượt là 7cm và 8cm.Tốc độ của vật khi vật có li độ 12cm là 

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số 10Hz và có biên độ lần lượt là 7cm và 8cm. Biết hiệu số pha của hai dao động thành phần là π/3 rad. Tốc độ của vật khi vật có li độ 12cm là 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vật do động điều hòa biết vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn là 140cm/s. Biên độ dao động A1 có giá trị là

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1=A1cos(20t+π/6) cmx2=3cos(20t+5π/6) cm. Biết vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn là 140cm/s. Biên độ dao động A1 có giá trị là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình dao động tổng hợp của vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số f = 5Hz

Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số f = 5Hz. Biên độ dao động và pha ban đầu của các dao động thành phần lần lượt là A1=433mm, A2=150mm, A3=400mm; φ1=0, φ2=π/2, φ3=-π/2. . Dao động tổng hợp có phương trình dao động là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Năng lượng dao động của vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà, cùng phương cùng tần số theo các phương trình x1= 3cos20t

Một vật nhỏ có m = 100g tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà, cùng phương cùng tần số theo các phương trình: x1=3cos20t cm và x2=2cos(20t-π/3) cm. Năng lượng dao động của vật là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khoảng giá trị của biên độ dao động tổng hợp khi một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 3cm và 7cm

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 3cm và 7cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận các giá trị bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tỉ số động năng và thế năng tại x=2√2 khi một vật thực hiện hai dao động điều hòa x1= 6cos(5πt- π/2) và x2= 6cos(5πt)

Một vật có khối lượng m = 200g, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1=6cos(5πt-π/2) cm và x2=6cos5πt cm. Lấy π2=10. Tỉ số giữa động năng và thế năng tại x=22 cmbằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình dao động tổng hợp của một vật tham gia đồng thời 4 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là

Cho một vật tham gia đồng thời 4 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là x1=10cos(20πt+π/3) cm, x2=63cos(20πt) cm, x3=43cos(20πt-π/2) cm, x4=10cos(20πt+2π/3) cm. Phương trình dao động tổng hợp có dạng là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tần số góc của dao động tổng hợp từ 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số

Một vật có khối lượng m, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1=3cos(ωt+π/6) cm và x2=8cos(ωt-5π/6) cm. Khi vật qua li độ x = 4cm thì vận tốc của vật v = 30cm/s. Tần số góc của dao động tổng hợp của vật là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu đúng cho hai dao động điều hòa có phương trình x1 = A1cos(20πt +π/2) và x2 = A2cos(20πt +π/6)

Hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: x1=A1cos(20πt+π/2) cm và x2=A2cos(20πt+π/6) cm. Chọn phát biểu nào sau đây là đúng 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cho 2 dao động điều hòa x1 = 2cos(20πt +2π/3) và x2 = 3cos(20πt +π/6), tìm phát biểu đúng

Hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: x1=2cos(20πt+2π/3) cm và x2=3cos(20πt+π/6) cm. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm phát biểu đúng cho hai dao động điều hào cùng phương, cùng tần số, lần lượt có phương trình x1= 3cos(20πt +π/3) và x2 = 4cos(20πt -8π/3)

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, lần lượt có phương trình: x1=3cos(20πt+π/3) cm và x2=4cos(20πt-8π/3) cm. Chọn phát biểu nào sau đây là đúng 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biên độ tổng hợp của 2 dao động điều hòa chính bằng hiệu biên độ A2-A1. Tính độ lệch pha của 2 dao động x1 và x2

Hai dao động cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 2cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là 4cm khi độ lệch pha của hai dao động bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi nào thì dao động tổng hợp có cùng tần số với 2 dao động thành phần

Một vật tham gia vào hai dao động điều hoà có cùng tần số thì

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phương trình dao động tổng hợp của x1 = 10cos(5πt -π/6) và x2 = 5cos(5πt +5π/6) là

Cho một thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình sau: x1=10cos(5πt-π/6) cm và x2=5cos(5πt+5π/6) cm. Phương trình dao động tổng hợp là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biên độ của dao động tổng hợp của từ hai dao động có cùng biên độ bằng A, chu kì T bằng nhau và có hiệu pha ban đầu ∆φ = 2π/3

Hai dao động điều hoà cùng phương, biên độ A bằng nhau, chu kì T bằng nhau và có hiệu pha ban đầu φ=2π/3. Dao động tổng hợp của hai dao động đó sẽ có biên độ bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phương trình dao động tổng hợp của x1 = cos(50πt) và x2 = √3cos(50πt - π/2) là

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1=cos50πt  cm và x2=3cos(50πt-π/2) cm. Phương trình dao động tổng hợp có dạng là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa x1 = 2√2cos(2πt) và x2 = √2sin(2πt) là

Một vật đồng thời thực hiện hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1=22cos2πt cm và x2=22sin2πt cm. Dao động tổng hợp của vật có phương trình là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Gia tốc của vật tại thời điểm t=1/3s khi vật thực hiện đồng thời hai dao động điều có phương trình x1= 3√3cos(5πt + π/6) và x2 = 3cos(5πt + 2π/3)

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với phương trình: x1=33cos(5πt+π/6) cm và x2=3cos(5πt+2π/3) cm. Gia tốc của vật tại thời điểm t=1/3 s

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình của dao động tổng hợp của x1=10cos(πt + π/6) và x2=5cos(πt + π/6) là

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động thành phần: x1=10cos(πt+π/6) cm và x2=5cos(πt+π/6) cm. Phương trình của dao động tổng hợp là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 6cm và 8cm. Biên độ của dao động tổng hợp là 10cm khi ...

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 6cm và 8cm. Biên độ của dao động tổng hợp là 10cm khi độ lệch pha của hai dao động φ bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động x1= 8cos(2πt + π/2) và x2=8cos(2πt), động năng của vật khi qua li độ x= A/2...

Một vật có khối lượng m = 500g, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1=8cos(2πt+π/2) cm và x2=8cos2πt cm. Lấy π2=10. Động năng của vật khi qua li độ x=A/2

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực tác dụng cực đại gây ra cho vật 2 dao động thành phần x1 = 4cos(10πt) và x2 = 6cos(10πt)

Một vật có khối lượng m = 200g thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình: x1=4cos10t cm và x2=6cos10t cm. Lực tác dụng cực đại gây ra dao động tổng hợp của vật là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biểu thức thế năng của vật theo thời gian khi vật thực hiện đồng thời 2 dao động có f =10hz, A1 =8cm, A2= 8cm

Một vật có khối lượng m = 100g thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số f = 10Hz, biên độ A1=8cm và φ1=π/3; A2=8cm và φ2=-π/3. Lấy π2=10. Biểu thức thế năng của vật theo thời gian là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Gia tốc cực đại của vật khi tham gia đồng thời hai dao động điều hoà x1= 4.5cos(10t +π/2) và x2=6cos(10t) cm

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1=4,5cos(10t+π/2) cm và x2=6cos(10t) cm. Gia tốc cực đại của vật là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biên độ dao động tổng hợp là 5cm khi độ lệch pha của hai dao động thành phần ∆φ

Cho một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 5cm. Biên độ dao động tổng hợp là 5cm khi độ lệch pha của hai dao động thành phần φ bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vận tốc cực đại của vật khi thực tham gia x1=20cos(20t +π/4) và x2=15cos(20t -3π/4)...

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1=20cos(20t+π/4) cm và x2=15cos(20t-3π/4) cm. Vận tốc cực đại của vật là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp từ x1= 5cos(3πt -π/6) và x2=5cos(3πt +π/2)

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1=5cos(3πt-π/6) cm và x2=5cos(3πt+π/2) cm. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Dao động x1 sớm pha hơn dao động x2 là

Cho hai dao động điều hoà có phương trình: x1=A1cos(ωt+π/3) cm và x2=A2sin(ωt+π/6) cm. Chọn kết luận đúng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc những yếu tố nào

Xét dao động tổng hợp của hai dao động thành phần có cùng phương và cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tổng hợp hai dao động điều hòa có A1=2a, A2=a và có pha ban đầu lần lượt là φ1 =π/3 và φ2 =π

Cho một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần sô f = 50Hz có biên độ lần lượt là A1=2a, A2=a và có pha ban đầu lần lượt là φ1=π/3, φ2=π. Phương trình của dao động tổng hợp là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tổng hợp hai dao điều hòa có ω = 5π rad/s và biên độ A1= √3/2, A2=√3 và pha ban đầu φ1 = π/1, φ2 = 5π/6

Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số góc ω=5π(rad/s), với biên độ: A1=3/2 cm và A2=3 cm; các pha ban đầu tương ứng là φ1=π2 và φ2=5π6. Phương trình dao động tổng hợp là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 2 cm

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 2 cm, lệch pha nhau một góc là 1200. Biên độ dao động tổng hợp bằng 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tổng hợp hai dao động x1 = Acosωt và x2= 2Acos(ωt +2π/3)

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có các phương trình lần lượt là x1=acosωt và x2=2acos(ωt+2π3). Phương trình dao động tổng hợp là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định độ lệch phase của dao động điều hòa khi biết biên độ tổng hợp.

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có các biên độ thành phần lần lượt là 3cm, 7cm. Biên độ dao động tổng hợp là 4cm. Chọn kết luận đúng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động vuông phase.

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 2 cm, nhưng vuông pha nhau. Biên độ dao động tổng hợp bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa.

Phương trình dao động của vật có dạng x=asinωt+acosωt. Biên độ dao động của vật là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Năng lượng dao động của vật đạt cực đại khi biên độ A2 có giá trị là

Một vật có khối lượng không đổi thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình dao động lần lượt là x1=10cos(2πt+φ1)cm và x2=A2cos(2πt-π/2)cm. Dao động tổng hợp có phương trình là x=Acos(2πt-π/3)cm. Để năng lượng dao động của vật đạt cực đại thì biên độ dao động A2 có giá trị là

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Biên độ dao động tổng hợp có thể là

Một vật thưc hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12cm . Biên độ dao động tổng hợp có thể là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biên độ dao động tổng hợp

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1=4cos(πt-π6)cm  x2=4cos(πt-π2)cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hai dao động thành phần đó

Khi tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ thành phần a và  a3 được biên độ tổng hợp là 2a. Hai dao động thành phần đó 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biên độ dao động tổng hợp

Thông tin nào sau đây là sai khi đề cập đến biên độ tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số? Biên độ dao động tổng hợp

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biên độ dao động tổng có thể có giá trị nào trong các giá trị nào sau đây?

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt 8cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể có giá trị nào trong các giá trị sau?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định biên độ A2 khi vật thực hiện đồng thời hai dao động

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương theo các phương trình x1=4cos4t+π2 cm và x2=A2cos4t cm. Biết khi động năng vật bằng một phần ba năng lượng dao động thì vật có tốc độ 83 cm/s . Biên độ A2 bằng 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.