Các Công Thức, Câu Hỏi Về Bài 28: Cấu tạo chất khí. Thuyết động học phân tử chất khí.

Vật lý 10. Cấu tạo chất khí. Thuyết động học phân tử chất khí. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 28: Cấu tạo chất khí. Thuyết động học phân tử chất khí.

Các công thức liên quan


p=D.g.d

D : là khối lượng riêng của chất lỏng kg/m3

d : là độ sâu của khối khí so với mặt thoáng chất lỏng m

p : là áp suất khối khí N/m2

Xem thêm Áp suất khối khí chịu bởi lực Acsimet
Xem tất cả công thức liên quan
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.

+ Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

+ Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng cao.

+ Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình.

2. Khí lí tưởng.

  Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm gọi là khí lí tưởng.

 


Xem thêm Thuyết động học phân tử chất khí
Xem tất cả lý thuyết liên quan
Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 26 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýĐiều nào sau đây là sai khi nói về cấu tạo chất.

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Cấu tạo của các chất

Câu nào sau đây nói về chuyến động của phân tử là không đúng?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Câu nào sau đây nói về chuyến động của phân tử là không đúng?

Các tính chất nào sau đây là của phân tử chất khí?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tính chất của phân tử chất khí
Advertisement

Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng:

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Lực tương tác phân tử

Tính chất nào sau đây không phải là phân tử của vật chất ở thế khí.

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tính chất phân tử của vật chất ở thế khí

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Hình dạng và thể tích của các chất
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…