Câu nào sau đây nói về chuyến động của phân tử là không đúng?

Vật ly 10.Câu nào sau đây nói về chuyến động của phân tử là không đúng?.Hướng dẫn chi tiết .


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 10 Chương 5 Bài 28 Vấn đề 1 Câu 2
Trắc nghiệm Dễ

Câu nào sau đây nói về chuyến động của phân tử là không đúng?

Các nguyên tử chuyển động không ngừng

Chuyến động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra

Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ vật càng cao

Các phân tử khí lí tưởng chuyển động theo hướng thẳng khi không va chạmAdvertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…