Các Công Thức, Câu Hỏi Về Bài 27: Cơ năng.

Vật lý 10. Cơ năng. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 27: Cơ năng.
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 52 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Vận tốc ném vật là?

Một quả bóng khối lượng 200 g được ném từ độ cao 20 m theo phương thẳng đứng. Khi chạm đất quả bóng nảy lên đến độ cao 40 m.Bỏ qua mất mát năng lượng khi va chạm, vận tốc ném vật là?

Trắc nghiệm Dễ

Xác định cơ năng của vật khi vật chuyển động ?

Một vật có khối lượng 100 g được ném thẳng đúng lên cao với vận tốc 8 m/s từ độ cao 4 m so với mặt đất. Lấy .Xác định cơ năng của vật khi vật chuyển động?

Trắc nghiệm Dễ

Khi đó cơ năng của vật bằng bao nhiêu ?

Từ điểm M có độ cao so với mặt đất bằng 4 m ném lên một vật với vận tốc đầu 4 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 200 g, lấy g=10 m/s2. Khi đó cơ năng của vật bằng: 

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Xác định cơ năng của vật khi vật chuyển động?

Một học sinh ném một vật có khối lượng 200 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 m/s từ độ cao 8 m so với mặt đất.Lấy g=10 m/s2.Xác định cơ năng của vật khi vật chuyển động?

Trắc nghiệm Dễ

Vận tốc của vật khi chạm đất ?

Một vật có khối lượng 100 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 8 m/s từ độ cao 4 m so với mặt đất. Lấy g=10 m/s2.Vận tốc của vật khi chạm đất ?

Trắc nghiệm Dễ

Vận tốc của vật khi chạm đất ?

Một học sinh ném một vật có khối lượng 200 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 m/s từ độ cao 8 m so với mặt đất. Lấy g=10 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất?

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…