Thư Viện Hằng Số Vật Lý

Tìm kiếm hằng số vật lý từ lớp 6 tới lớp 12, ôn thi vật lý tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học

Advertisement

1 kết quả được tìm thấy

Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

Chu kì của sao Mộc quanh Mặt Trời

T

Qũy đạo dạng eclip và tâm quỹ đạo quay nằm ngoài thể tích Mặt Trời.

Ý nghĩa ; Thời gian sao Mộc quay hết 1 vòng quanh Mặt Trời.

Tốc độ quỹ đạo trung bình : 13,07  km/s

   

Xem chi tiết