Chu kì của sao Mộc quanh Mặt Trời

Vật lý 10.Chu kì của sao Mộc quanh Mặt Trời. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Chu kì của sao Mộc quanh Mặt Trời

T

Qũy đạo dạng eclip và tâm quỹ đạo quay nằm ngoài thể tích Mặt Trời.

Ý nghĩa ; Thời gian sao Mộc quay hết 1 vòng quanh Mặt Trời.

Tốc độ quỹ đạo trung bình : 13,07  km/s

   

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!