Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 2: Xác định các thông số trạng thái chất khí bằng phương trình trạng thái.

Vật lý 10. Xác định các thông số trạng thái chất khí bằng phương trình trạng thái, tổng hợp bài tập trắc nghiệm. Tụ làm có hướng dẫn và chấm điểm theo từng bài.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Vật lý 10. Xác định các thông số trạng thái chất khí bằng phương trình trạng thái, tổng hợp bài tập trắc nghiệm. Tụ làm có hướng dẫn và chấm điểm theo từng bài.

Các công thức liên quan


Chưa có công thức nào liên quan

Chưa có công thức nào liên quan !!

Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 16 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Tính thể tích của quả bóng ở độ cao đó, bỏ qua áp suất phụ gây ra bởi vỏ bóng.

Trong một khu hội chợ người ta bơm một quả bóng có thể tích 200 lít ở nhiệt độ 27 °C trên mặt đất. Sau đó bóng được thả bay lên đến độ cao mà ở đó áp suất khí quyển chỉ còn 0,8 lần áp suất khí quyển ở mặt đất và có nhiệt độ 17 °C. Tính thể tích của quả bóng ở độ cao đó, bỏ qua áp suất phụ gây ra bởi vỏ bóng.

Trắc nghiệm Dễ

Áp suất khí trong quả bóng lúc này là?

Một quả cầu có thể tích 4 lít , chứa khí ở 27 °C có áp suất 2 atm. Người ta nung nóng quả cầu đến nhiệt độ 57 °C đồng thời giảm thể tích còn lại 2 lít. Áp suất khí trong quả bóng lúc này là?

Trắc nghiệm Dễ

Coi hỗn hợp khí như chất khí thuần nhất, áp suất cuối thời kì nén là bao nhiêu?

Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong 4 kì, nhiệt độ của hỗn hợp khí tăng từ  47 °C đến 367 °C còn thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,3 lít. Áp suất của khí lúc bắt đầu nén là 100 kPa. Coi hỗn hợp khí như chất khí thuần nhất, áp suất cuối thời kì nén là

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Bình chứa khí nén phải có áp suất bằng bao nhiêu?

Một bình chứa khí Hyđrô nén có dung tích 20 lít  ở nhiệt độ 27 °C được dùng để bơm khí vào 100 quả bóng, mỗi quả bóng có dung tích 2 lít. Khí trong quả bóng phải có áp suất 1 atm và ở nhiệt độ 17 °C. Bình chứa khí nén phải có áp suất bằng

Trắc nghiệm Dễ

Áp suất khí đã tăng bao nhiêu lần?

 Nén 10 lít  khí ở nhiệt độ  27  °C để thể tích của nó giảm chỉ còn 4 lít  quá trình nén nhanh nên nhiệt độ tăng đến 60  °C.  Áp suất khí đã tăng bao nhiêu lần?

Trắc nghiệm Dễ

Khi đó áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần?

Người ta nén 6 lít khí ở nhiệt độ 27 °C để cho thể tích của khí chỉ còn 1 lít, vì nén nhanh nên khí bị nóng lên đến 77 °C. Khi đó áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần?

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…