Vấn đề 1: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết.

Phương trình trạng thái khí lý tưởng. Vật lý 10. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài. Tự làm có chấm điểm. Tổng hợp lý thuyết.

Advertisement

Vấn đề 1: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết.

Chủ Đề Vật Lý

Câu Hỏi Liên Quan

Phương trình nào sau đây áp dụng cho cả ba đẳng quá trình?

Phương trình nào sau đây áp dụng cho cả ba đẳng quá trình: đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích của một khối khí lí tưởng xác định  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công thức nào sau đây không phù hợp với phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

Công thức nào sau đây không phù hợp với phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong hiện tượng nào sau đây, cả 3 thông số trạng thái của 1 lượng khí xác định đều thay đổi?

Trong hiện tượng nào sau đây, cả 3 thông số trạng thái của 1 lượng khí xác định đều thay đổi?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một khối khí có thể tích giảm và nhiệt độ tăng thì áp suất của khối khí sẽ ra sao?

Một khối khí có thể tích giảm và nhiệt độ tăng thì áp suất của khối khí sẽ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Thực hiện quá trình duy nhất nào để về từ trạng thái ba về trạng thái một?

Thực hiện quá trình duy nhất nào để về từ trạng thái ba về trạng thái một? 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công thức nào sau đây không phù hợp với định luật Guy Lussac?

Công thức nào sau đây không phù hợp với định luật Guy Lussac?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình nào?

Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cho đồ thị hai đường đẳng áp của cùng một khối khí xác định như hình vẽ.

Cho đồ thị hai đường đẳng áp của cùng một khối khí xác định như hình vẽ, so sánh giá trị của hai đường đẳng áp này.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi làm nóng hay nguội bình cầu thì biến đổi của khối khí thuộc loại nào?

Một thí nghiệm được thực hiện với khối không khí chứa trong bình cầu và ngăn với khí quyển bằng giọt thủy ngân như hình vẽ. Khi làm nóng hay nguội bình cầu thì biến đổi của khối khí thuộc loại nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phương trình nào sau đây là phương trình Clapeyron - Mendeleev?

Phương trình nào sau đây là phương trình Clapeyron - Mendeleev?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biểu thức khối lượng riêng của khí trên ở nhiệt độ T2 áp suất P2 là?

 Ở nhiệt độ T1, áp suất P1, khối lượng riêng của khí là D1. Biểu thức khối lượng riêng của khí trên ở nhiệt độ T2 áp suất P2 là?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Giọt Hg sẽ chuyển động như thế nào khi tăng nhiệt độ tuyệt đối của khí trong mỗi bình thêm một lượng ΔT như nhau.

Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau bằng một ống nằm ngang. Một giọt thủy ngân nằm đúng giữa ống ngang . Nhiệt độ trong các bình tương ứng là T1T2. Tăng nhiệt độ tuyệt đối của khí trong mỗi bình thêm một lượng ΔT như nhau thì giọt Hg sẽ chuyển động như thế nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.