Bài 32: Kính lúp.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 32: Kính lúp.

Advertisement

Bài 32: Kính lúp.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực.

G=OCCf

 

Chú thích: 

G: số bội giác của kính lúp

OCC: khoảng cực cận (m)

f: tiêu cự của kính (m)

 

Xem chi tiết