Bài 3: Phóng xạ.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 3: Phóng xạ.

Advertisement

Bài 3: Phóng xạ.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Thời gian chiếu xạ - Vật lý 12

tn=t1.2tT

tn thời gian chiếu xạ lần n

t1 thời gian chiếu lần thứ nhất

N1=1-e-λtN0=λN0t1

Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.