Bài 25: Tự cảm.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 25: Tự cảm.

Advertisement

Bài 25: Tự cảm.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm.

W=12LI2=2π.10-7.N2lS.I2

 

Khái niệm: Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm là năng lượng đã được tích lũy trong ống dây tự cảm khi có dòng điện chạy qua.

 

Chú thích:

W: năng lượng từ trường (J)

L: độ tự cảm (H)

I: cường độ dòng điện (A)

 

Một số loại cuộn cảm thường gặp.

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Đơn vị của hệ số tự cảm trong hệ SI.

Trong hệ SI đơn vị của hệ số tự cảm là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hiện tượng tự cảm là gì?

Hiện tượng tự cảm thực chất là hiện tượng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây sai? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn nhất khi nào?

Phát biểu nào sau đây là sai? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn nhất khi

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Suất điện động có độ lớn lớn khi nào?

Suất điện động tự cảm có độ lớn lớn khi

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Ống dây điện hình trụ có chiều dài tăng gấp đôi thì độ tự cảm sẽ như thế nào?

Ống dây điện hình trụ có chiều dài tăng gấp đôi (các đại lượng khác không thay đổi) thì độ tự cảm

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Ống dây hình trụ có số vòng dây tăng lên hai lần thì độ tự cảm sẽ như thế nào?

Ống dây điện hình trụ có số vòng dây tăng hai lần (các đại lượng khác không thay đổi) thì độ tự cảm

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Ống dây thứ hai có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Tính độ tự cảm của ống dây thứ hai.

Một ống dây có độ tự cảm L, ống dây thứ hai có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Ống dây điện hình trụ có số vòng dây tăng bốn lần và chiều dài tăng 2 lần thì độ tự cảm sẽ như thế nào?

Ống dây điện hình trụ có số vòng dây tăng bốn lần và chiều dài tăng 2 lần (các đại lượng khác không thay đổi) thì độ tự cảm

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong một mạch điện có một bộ acquy, một ống dây và một công tắc thì điều gì sẽ xảy ra?

Trong một mạch điện có một bộ acquy, một ống dây và một công tắc thì

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Di chuyển con chạy của biến trở để dòng điện trong một mạch điện biến đổi. Khi đó e1, e2 và e3 sẽ như thế nào?

Di chuyển con chạy của biến trở để dòng điện trong một mạch điện biến đổi. Trong khoảng 0,5 s đầu dòng điện tăng đều từ 0,1 A đến 0,2 A; 0,3 s tiếp theo dòng điện tăng đều từ 0,2 A đến 0,3 A; 0,2 s ngay sau đó dòng điện tăng đều từ 0,3 A đến 0,4 A. Độ lớn của suất điện động tự cảm trong mạch, trong các giai đoạn tương ứng là e1, e2 và e3. Khi đó

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công thức mật độ năng lượng từ trường.

Mật độ năng lượng từ trường được xác định theo công thức

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công thức tính độ tự cảm của ống dây trong không khí.

Gọi N là số vòng dây, l là chiều dài, V là thể tích của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dây đặt trong không khí là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong thí nghiệm về hiện tượng tự cảm và ngắt mạch, người ta đưa lõi sắt vào trong lòng ống dây để làm gì?

Trong thí nghiệm về hiện tượng tự cảm và ngắt mạch, người ta đưa lõi sắt vào trong lòng ống dây để

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi đưa vào trong lòng ống dây một vật liệu có độ từ thẩm lấp đầy ống dây thì độ tự cảm của nói sẽ như thế nào?

Khi đưa vào trong lòng ống dây một vật liệu có độ từ thẩm μ, lấp đầy ống dây thì độ tự cảm của nó

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hệ số tự cảm của ống dây có ý nghĩa vật lí gì?

Hệ số tự cảm (độ tự cảm) của ống dây có ý nghĩa vật lí gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Nếu cắt ngang ống dây thành hai phần giống hệt nhau thì độ tự cảm của mỗi phần là bao nhiêu?

Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L. Nếu cắt ngang ống dây thành hai phần giống hệt nhau thì độ tự cảm của mỗi phần là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Kết luận nào sau đây là đúng?

Kết luận nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cho mạch điện như hình vẽ. Khi đóng khóa K thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 Cho mạch điện như hình vẽ. Khi đóng khóa K thì

 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Chọn đáp án đúng khi xác định chiều đòng điện tự cảm do ống dây gây ra và dòng điện qua đèn 2 trong thời gian K đóng.

Trong hình vẽ bên đáp án nào sau đây là đúng khi xác định chiều dòng điện tự cảm do ống dây gây ra và dòng điện qua đèn 2 trong thời gian K đóng.

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tính độ tự cảm của một ống dây hình trụ có chiều dài 0,5 m gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20 cm.

Tính độ tự cảm của một ống dây hình trụ có chiều dài 0,5 m gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20 cm.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,2 H. Trong khoảng thời gian 0,05 s, dòng điện có cuộn cảm giảm đều từ 2 A xuống 0 thì suất điện động tự cảm là bao nhiêu?

Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,2 H. Trong khoảng thời gian 0,05 s, dòng điện trong cuộn cảm có cường độ giảm đều từ 2 A xuống 0 thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm có độ lớn là 

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một cuộn tự cảm có độ tự cảm 0,5 H, trong đó dòng điện tăng đều với tốc độ 200 A/s thì suất điện động tự cảm là bao nhiêu?

Một cuộn tự cảm có độ tự cảm 0,5 H, trong đó dòng điện tăng đều với tốc độ 200 A/s thì suất điện động tự cảm là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một dòng điện trong ống dây i = 0,4(5 - t). Nếu L = 0,005 H thì suất điện động tự cảm trong ống dây là bao nhiêu?

Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo công thức i = 0,4(5 − t), i tính bằng A, t tính bằng s. Nếu ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005 H thì suất điện động tự cảm trong nó là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong thời gian 0,01 s cường độ dòng điện tăng từ 1 A đến 2 A, suất điện động tự cảm 20 V. Hệ số tự cảm của ống dây là bao nhiêu?

Dòng điện qua một ống dây không có lõi sắt biến đổi đều theo thời gian. Trong thời gian 0,01 s cường độ dòng điện tăng từ i1= 1 A đến i2 = 2 A, suất điện động tự cảm trong ống dây có độ lớn bằng 20 V. Hệ số tự cảm của ống dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Suất điện động tự cảm 0,75 V xuất hiện trong một cuộn cảm có L = 25 mH. Tính I.

Suất điện động tự cảm 0,75 V xuất hiện trong một cuộn cảm có L = 25 mH; tại đó cường độ dòng điện giảm từ giá trị I xuống 0 trong 0,01 s. Tính I.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong một mạch kín có độ tự cảm 0,5.10-3 H, nếu suất điện động tự cảm có độ lớn bằng 0,25 V thì tốc độ biến thiên của dòng điện là bao nhiêu?

Trong một mạch kín có độ tự cảm 0,5.10-3 H, nếu suất điện động tự cảm có độ lớn bằng 0,25 V thì tốc độ biến thiên của dòng điện là  

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một ống dây dài 30 cm gồm 1000 vòng dây, đường kính 8 cm có cường độ i = 2A. Tính từ thông qua mỗi vòng dây.

Một ống dây dài ℓ = 30 cm gồm N = 1000 vòng dây, đường kính mỗi vòng dây d = 8 cm có dòng điện với cường độ i = 2 A đi qua. Tính từ thông qua mỗi vòng dây.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một ống dây dài 30 cm, N = 1000 vòng dây, d = 8 cm có cường độ i = 2 A. Thời gian ngắt dòng điện là t = 0,1 s, tính độ lớn suất điện động tự cảm.

Một ống dây dài ℓ = 30 cm gồm N = 1000 vòng dây, đường kính mỗi vòng dây d = 8 cm có dòng điện với cường độ i = 2 A đi qua. Thời gian ngắt dòng điện là t = 0,1 giây, độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một cuộn tự cảm có độ tự cảm 0,1 H, trong đó dòng điện biến thiên đều 200 A/s thì suất điện động tự cảm có độ lớn bằng bao nhiêu?

Một cuộn tự cảm có độ tự cảm 0,1 H, trong đó có dòng điện biến thiên đều 200 A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có độ lớn

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dòng điện trong cuộn cảm giảm từ 16 A đến 0 A trong 0,01 s, suất điện động tự cảm là 64 V, độ tự cảm có giá trị là bao nhiêu?

 

Dòng điện trong cuộn cảm giảm từ 16 A đến 0 A trong 0,01 s, suất điện động tự cảm trong cuộn đó có độ lớn 64 V, độ tự cảm có giá trị là

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cho dòng điện 10 A chạy qua một vòng dây tạo ra từ thông 5.10-2 Wb. Tính độ tự cảm của vòng dây.

Cho dòng điện 10 A chạy qua một vòng dây tạo ra một từ thông qua vòng dây là 5.10-2 Wb. Độ tự cảm của vòng dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính độ tự cảm của một ống dây. Biết sau 0,01 s cường độ dòng điện biến thiên tăng đều từ 1 A đến 2,5 A thì suất điện động tự cảm là 30 V.

Tính độ tự cảm của một ống dây. Biết sau thời gian Δt = 0,01 s, cường độ dòng điện trong ống dây tăng đều từ 1 A đến 2,5 A thì suất điện động tự cảm là 30 V.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một ống dây có 1000 vòng dây, dài 50 cm, diện tích tiết diện ngang của ống là 10 cm2. Tính độ tự cảm của ống dây.

Một ống dây có 1000 vòng dây, dài 50 cm, diện tích tiết diện ngang của ống là 10 cm2. Độ tự cảm của ống dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một ống dây dài 50 cm có 2500 vòng dây. Đường kính 2 cm. Sau 0,01 s dòng điện tăng từ 0 đến 3 A. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây.

Một ống dây dài 50 cm có 2500 vòng dây. Đường kính ống dây bằng 2 cm. Cho một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01 s dòng điện tăng từ 0 đến 3 A. Suất điện động tự cảm trong ống dây có độ lớn là 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một ống dây dài 50 cm có 2500 vòng dây. Đường kính 2 cm. Sau 0,01 s dòng điện tăng từ 0 đến 1,5 A. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây.

Một ống dây dài 50 cm có 2500 vòng dây. Đường kính của ống bằng 2 cm. Cho một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01 s dòng điện tăng từ 0 đến 1,5 A. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một ống dây dài 40 cm, đường kính 4 cm có 400 vòng dây quấn sát nhau. Cường độ 4 A. Từ thông qua ống dây gần giá trị nào nhất sau đây?

Một ống dây dài 40 cm, đường kính 4 cm có 400 vòng dây quấn sát nhau. Ống dây đặt trong không không khí mang dòng điện cường độ 4 A. Từ thông qua ống dây gần giá trị nào nhất sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một đèn Neon được mắc như hình, nguồn điện 1,6 V, r = 1 ôm, R = 7 ôm và L = 10 mH. Xác định khoảng thời gian ngắt khóa k để cắt nguồn điện.

Một đèn Neon được mắc vào mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động 1,6 V, điện trở 1 Ω, R = 7 Ω và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 10 mH. Khi khóa K bóng đèn không sáng. Nếu hiệu điện thế giữa hai cực của đèn đạt tới 80 V thì đèn lóe sáng do hiện tượng phóng điện. Xác định khoảng thời gian ngắt khóa k để cắt nguồn điện, tạo ra suất điện động tự cảm làm đèn Neon sáng.  

 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Dòng điện qua một ống dây giảm đều từ 1,2 A đến 0,4 A trong thời gian 0,2 s. L = 0,4 H. Suất điện động tự cảm trong ống dây là bao nhiêu?

Dòng điện qua một ống dây giảm đều theo thời gian từ I1 = 1,2 A đến I2 = 0,4 A trong thời gian 0,2 s. Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,4 H. Suất điện động tự cảm trong ống dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một ống dây có L = 0,1 H, cường độ giảm từ 2 A về 0 trong khoảng thời gian là 4 s. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây trong khoảng thời gian đó.

Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 H, cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ 2 A về 0 trong khoảng thời gian là 4 s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết