Bài 19: Từ trường.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 19: Từ trường.

Advertisement

Bài 19: Từ trường.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Quy tắc nắm tay phải

Quy tắc bàn tay phải

Quy tắc bàn tay phải:

Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của các đường sức từ.

Quy ước:

có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn, chiều đi vào.

có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn, chiều đi ra.

Ví dụ: 

 

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm?

Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lực từ là gì?

Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực từ là lực tương tác 

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Từ trường tồn tại ở môi trường nào?

Phát biểu nào sai? Từ trường tồn tại ở gần

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Có hai thanh kim loại M, N bề ngoài giống hệt nhau. Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?

Có hai thanh kim loại M, N bề ngoài giống hệt nhau. Khi đặt chúng gần nhau (xem hình vẽ) thì chúng hút nhau. Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?  

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Có hai thanh kim loại bề ngoài giống hệt nhau, có thể là thanh nam châm hoặc là thanh thép. Chọn kết luận đúng.

Có hai thanh kim loại bề ngoài giống hệt nhau, có thể là thanh nam châm hoặc thanh là thép. Khi đưa một đầu thanh 1 đến gần trung điểm của thanh 2 thì chúng hút nhau mạnh. Còn khi đưa một đầu của thanh 2 đến gần trung điểm của thanh 1 thì chúng hút nhau yếu. Chọn kết luận đúng.

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Từ trường không tương tác với vật nào?

Phát biểu nào dưới đây là đúng? Từ trường không tương tác với 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi cân bằng, kim nam châm sẽ nằm theo hướng nào?

Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi cân bằng, kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hai kim nam châm nhỏ đặt trên Trái Đất. Nếu từ trường Trái Đất mạnh hơn từ trường kim nam châm, hai kim nam châm sẽ có dạng như thế nào?

Hai kim nam châm nhỏ đặt trên Trái Đất xa các dòng điện và các nam châm khác, đường nối hai trọng tâm của chúng nằm theo hướng Nam − Bắc. Nếu từ trường Trái Đất mạnh hơn từ trường kim nam châm, khi cân bằng, hai kim nam châm đó sẽ có dạng như

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hai kim nam châm nhỏ đặt trên Trái Đất. Nếu từ trường Trái đất yếu hơn từ trường kim nam châm , hai kim nam châm sẽ có dạng như thế nào?

Hai kim nam châm nhỏ đặt trên Trái Đất xa các dòng điện và các nam châm khác, đường nối hai trọng tâm của chúng nàm theo hướng Nam − Bắc. Nếu từ trường Trái Đất yếu hơn từ trường kim nam châm, khi cân bằng, hai kim nam châm đó sẽ có dạng như 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Mọi từ trường đều phát sinh từ đâu?

Mọi từ trường đều phát sinh từ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một nam châm vĩnh cửu không tác dụng lên vật nào?

Một nam châm vĩnh cửu không tác dụng lực lên

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tương tác giữa điện tích đứng yên và điện tích chuyển động là tương tác gì?

Tương tác giữa điện tích đứng yên và điện tích chuyển động là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vì sao kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ Bắc - Nam địa lí?

Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc - Nam địa lí vì

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Chọn câu trả lời sai. Đặc điểm của từ trường.

Chọn câu trả lời sai.

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Để xác định một điểm trong không gian có từ trường hay không, ta đặt tại đó vật gì?

Để xác định một điểm trong không gian có từ trường hay không, ta đặt tại đó một

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Câu nào dưới đây nói về từ trường là không đúng?

Câu nào dưới đây nói về từ trường là không đúng?

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Câu nào dưới đây nói về đường sức từ là không đúng?

Câu nào dưới đây nói về đường sức từ là không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chọn câu sai. Đặc điểm của đường sức từ.

Chọn câu sai.

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Chọn câu sai khi nói về từ trường.

Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường.

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vì sao hai dây dẫn thẳng, đặt gần nhau, song song với nhau có dòng điện chạy qua tương tác với nhau một lực khá lớn?

Hai dây dẫn thẳng, đặt gần nhau, song song với nhau có dòng điện chạy qua tương tác với nhau một lực khá lớn vì

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ?

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của vectơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của vectơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của vectơ cảm ứng từ tại điểm M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của vectơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của vectơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của vectơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của vectơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn?

Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của vectơ cảm ứng từ tại M gây bới dòng điện thẳng dài vô hạn?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của vectơ cảm ứng từ tại M gây ra bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của vectơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của vectơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên?

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên?

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên?

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên?

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Ống dây AB có dòng điện chạy qua. Một nam châm thử đặt ở đầu B của ống dây. Xác định tên các từ cực của ống dây.

 Cho ống dây AB có dòng diện chạy qua. Một nam châm thử đặt ở đầu B của ống dây, khi đứng yên nằm định hướng như hình sau:

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Tên các từ cực của ống dây được xác định là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Ống dây có chiều dòng điện chạy qua như hình vẽ. Chọn phương án đúng về từ cực của ống dây.

Ống dây có chiều dòng điện chạy qua như hình vẽ:

Chọn phương án đúng về từ cực của ống dây.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Ống dây có nguồn điện mắc vào vòng dây như hình vẽ. Chọn phương án đúng về từ cực của ống dây.

Ống dây có nguồn điện mắc vào vòng dây như hình vẽ:

Chọn phương án đúng về từ cực của ống dây.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.