Các Công Thức, Câu Hỏi Về Bài 19: Từ trường.

Tổng hợp công thức liên quan đến từ trường. Vật Lý 11. Bài tập áp dụng và hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 19: Từ trường.

Các công thức liên quan


Quy tắc bàn tay phải

Quy tắc bàn tay phải:

Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của các đường sức từ.

hinh-anh-quy-tac-nam-tay-phai-954-0

Quy ước:

hinh-anh-quy-tac-nam-tay-phai-954-1có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn, chiều đi vào.

hinh-anh-quy-tac-nam-tay-phai-954-2 có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn, chiều đi ra.

Ví dụ: 

hinh-anh-quy-tac-nam-tay-phai-954-3

 

Xem thêm Quy tắc nắm tay phải
Xem tất cả công thức liên quan
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 40 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýVật liệu nào sau đây không thể làm nam châm?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm?

Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực từ là lực tương tác 

 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Lực từ là gì?

Phát biểu nào sai? Từ trường tồn tại ở gần

 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Từ trường tồn tại ở môi trường nào?
Advertisement

Có hai thanh kim loại M, N bề ngoài giống hệt nhau. Khi đặt chúng gần nhau (xem hình vẽ) thì chúng hút nhau. Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?  

hinh-anh-co-hai-thanh-kim-loai-m-n-be-ngoai-giong-het-nhau-tinh-huong-nao-sau-day-khong-the-xay-ra-6964-0

 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Có hai thanh kim loại M, N bề ngoài giống hệt nhau. Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?

Có hai thanh kim loại bề ngoài giống hệt nhau, có thể là thanh nam châm hoặc thanh là thép. Khi đưa một đầu thanh 1 đến gần trung điểm của thanh 2 thì chúng hút nhau mạnh. Còn khi đưa một đầu của thanh 2 đến gần trung điểm của thanh 1 thì chúng hút nhau yếu. Chọn kết luận đúng.

 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Có hai thanh kim loại bề ngoài giống hệt nhau, có thể là thanh nam châm hoặc là thanh thép. Chọn kết luận đúng.

Phát biểu nào dưới đây là đúng? Từ trường không tương tác với 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Từ trường không tương tác với vật nào?
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…