Câu hỏi liên quan Mối liên hệ giữa động năng và thế năng - Vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Mối liên hệ giữa động năng và thế năng - Vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Tốc độ ban đầu của vật

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc O. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, đến thời điểm t1=π6 s thì vật vẫn chưa đổi chiều và động năng vật giảm đi 4 lần so với lúc đầu, đến thời điểm t2=5π12 s vật đi quãng đường 9 cm. Tốc độ ban đầu của vật bằng

Trắc nghiệm Khó
Advertisement

Xác định biên độ A2 khi vật thực hiện đồng thời hai dao động

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương theo các phương trình x1=4cos4t+π2 cm và x2=A2cos4t cm. Biết khi động năng vật bằng một phần ba năng lượng dao động thì vật có tốc độ 83 cm/s . Biên độ A2 bằng 

Trắc nghiệm Trung bình

Động năng và thế năng của vật

Chọn câu đúng khi nói về động năng và thế năng của vật có khối lượng không đổi dao động điều hòa.

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Xác định tí số động năng và cơ năng

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=1,6cos2πt-π2. Tỉ số động năng và cơ năng của vật tại độ x=1cm

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…