Câu hỏi liên quan Công thức tính biên độ dài và biên độ góc sau khi vướng đinh - vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Công thức tính biên độ dài và biên độ góc sau khi vướng đinh - vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Biên độ dao động của con lắc đơn khi đi qua vị trí cân bằng bị vướng đinh làm thay đổi chiều dài...

Cho một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo trên một sợi dây chỉ nhẹ, không co giãn. Con lắc đang dao động với biên độ S0 nhỏ và đang đi qua vị trí cân bằng thì điểm giữa của sợi chỉ bị giữ lại. Biên độ dao động sau đó là

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Biên độ dao động của con lắc đơn khi đi qua vị trí cân bằng bị vướng đinh làm thay đổi chiều dài...
Advertisement

Biên độ góc mới của con lắc sau khi vướng đinh cách điểm treo l/2...

Một con lắc đơn có chiều dài l . Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc  α030° rồi thả nhẹ cho dao động. Khi đi qua vị trí cân bằng dây treo bị vướng vào một chiếc đinh nằm trên đường thẳng đứng cách điểm treo con lắc một đoạn l2  . Tính biên độ góc β0 mà con lắc đạt được sau khi vướng đinh ?

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video
Xem thêm Biên độ góc mới của con lắc sau khi vướng đinh cách điểm treo l/2...
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…