Câu hỏi liên quan Vấn đề 1: Lý thuyết mạch 1 linh kiện và bài toán liên quan đến I điện trở R, dung kháng Zc, cảm kháng ZL.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vấn đề 1: Lý thuyết mạch 1 linh kiện và bài toán liên quan đến I điện trở R, dung kháng Zc, cảm kháng ZL.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Khi mắc một tụ điện xoay chiều, nếu tần số của dòng điện xoay chiều

Khi mắc một tụ điện vào mạng điện xoay chiều, nếu tần số của dòng điện xoay chiều

Trắc nghiệm Dễ  Có Video
Advertisement

Đối với dòng điện xoay chiều, khả năng cản trở dòng điện của tụ điện C

Đối với dòng điện xoay chiều, khả năng cản trở dòng điện của tụ điện C

Trắc nghiệm Dễ  Có Video

Để cho dòng điện qua cuộn cảm có cường độ là 7,2A thì tần số dòng điện phải bằng

Đặt vào hai đầu cuộn thuần cảm L một hiệu điện thế xoay chiều U=220V; f=60Hz . Dòng điện đi qua cuộn cảm có cường độ 2,4A . Để cho dòng điện qua cuộn cảm có cường độ là 7,2A thì tần số của dòng điện phải bằng:

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video
Advertisement

Xác định cảm kháng của mạch

Một cuộn dây có độ tự cảm L=1π H , mắc vào dòng điện xoay chiều, trong một phút dòng điện đổi chiều 6000 lần. Hãy xác định cảm kháng của mạch:

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video

Xác định dung kháng của tụ

Một tụ điện có C=10μF mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số f=50Hz. Hãy xác định dung kháng của tụ?

Trắc nghiệm Dễ  Có Video
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…