Câu hỏi liên quan Xác định số bụng, nút trên dây đà.n hồi. Sóng dừng - Vật lý 12.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Xác định số bụng, nút trên dây đà.n hồi. Sóng dừng - Vật lý 12.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên dây là?- Vật lý 12.

Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một dây đàn hồi dài 1,5 m với một đầu cố định, một đầu tự do, người ta quan sát thấy ngoài đầu dây cố định trên dây còn 2 điểm khác không dao động. Biết khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp dây duỗi thẳng 0,05 s, tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

rên dây xuất hiện sóng dừng với 2 bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là? -Vật lý 12

Một dây đàn hồi AB thẳng đứng dài 60 cm. Đầu A gắn với nguồn dao động theo phương ngang có tần số dao động 25 Hz, đầu B thả tự do. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 2 bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Dễ

Xác định số bụng, nút trên dây đà.n hồi. Sóng dừng - Vật lý 12.

Sóng dừng xảy ra trên dây AB=11 cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4 cm thì trên dây có:

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số f z người ta thấy có 9 bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:- Vật lý 12

Một sợi dây đàn hồi AB dài 1, 2 m đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số 85 H. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Dễ

Sóng dừng kích thích bằng nam châm điện. Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây xuất hiện số nút sóng và bụng sóng là. - Vật lý 12

Một sợi dây thép AB dài l=41 cm treo lơ lửng đầu A cố định, đầu B tự do. Kích thích dao động cho dây nhờ một nam châm điện với tần số dòng điện f=20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây v=160 cm/s. Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây xuất hiện số nút sóng và bụng sóng là:

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…