tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s , trong nước là 1435m/s . một âm có bước sóng trong không khí là 50cm thì khi truyền trong nước có bước sóng là -vật lý 12 có tất cả  câu hỏi trắc nghiệm liên quan

 Quay lại
Advertisement

Nhập các thông tin sau để khởi tạo làm bài tập.

Bắt buộc nhập dữ liệu
Tối đa 300 câu hỏi

Tên bài tập:
Chế độ chọn câu hỏi:
Bắt đầu từ câu:
Kết thúc tới câu:
Hiển thị lời giải:
Gợi ý giải:
Thời gian làm (phút):
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…