Công thức vật lý có hằng số khối lượng sao hỏa, biến số công suất tiêu thụ - vật lý 12

Tra cứu, tìm kiếm các công thức vật lý

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Hiệu suất khí thay đổi công suất phát và giữ điện thế phát - Vật lý 12

1-H11-H2=PP1PP2=H2P1H1P2

H1 hiệu suất truyền tải khi PP=PP1

H2 hiệu suất truyền tải khi PP=PP2

P1 công suất tiêu thụ khi H1

P2 công suất tiêu thụ  khi H2

Xem thêm Hiệu suất khí thay đổi công suất phát và giữ điện thế phát - Vật lý 12
Advertisement
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…