Công thức vật lý có biến số biên độ của dao động điều hòa, biến số từ thông tức thời, cực đại gửi qua khung dây - vật lý 12

Tra cứu, tìm kiếm các công thức vật lý

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Lực nén cực đại của lò xo trong quá trình dao động

Fnén max=k(A-Δl)

Lực nén (lực đẩy) cực đại của con lắc lò xo chỉ sinh ra khi lò xo treo thẳng đứng và biên độ A lớn hơn độ dãn của lò xo ở VTCB (A>Δl).

Lúc này lò xo sẽ bị nén và sinh ra lực nén (hay còn gọi là lực đẩy).

 

Trong đó:

k: độ cứng lò xo (N/m)

A: biên độ dao động (m)

Δl:độ biến dạng của lò xo tại VTCB (m)

Fnén: lực nén của lò xo (N)

 

Xem thêm Lực nén cực đại của lò xo trong quá trình dao động
Advertisement

Hệ thức độc lập giữa từ thông và suất điện động - Vật lý 12

ϕϕ02+eE02=1

ϕ từ thông tức thời Wb

ϕ0 từ thông cực đại Wb

e suất điện động tức thời V

E0 suất điện động cực đại V 

Xem thêm Hệ thức độc lập giữa từ thông và suất điện động - Vật lý 12

Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc với máy phát điện - Vật lý 12

I=EZ=Φω(R+r)2+ZL-ZC2=NBSω(R+r)2+ZL-ZC2

I cường độ dòng điện qua mạch A

ω tốc độ góc của máy phát điện rad/s

ZL cảm kháng Ω

ZC dung kháng Ω

Xem thêm Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc với máy phát điện - Vật lý 12
Advertisement

Suất điện động trong khung dây - Vật lý 12

e=NBSωcosωt-π2

E0=Φ0ω ; φΦ-φe=π2

Φ=NBScosωt

Suất điện động trong khung dây

e=-Φ'e=NBSωcosωt-π2

E0=Φ0ω

φΦ-φe=π2

Từ thông và suất điện động biến thiên điều hòa cùng tần số , chu kì ,nhanh pha π2 với e

Xem thêm Suất điện động trong khung dây - Vật lý 12

Từ thông gửi qua khung dây của máy phát điện - Vật lý 12

Φ=NBScosωt

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều: dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ (Cho khung dây quay đều trong từ trường ,từ thông biến thiên làm xuất hiện xuất điện động cảm ứng - dòng điện xoay chiều)

hinh-anh-tu-thong-gui-qua-khung-day-cua-may-phat-dien-vat-ly-12-765-0

Từ thông gửi qua khung dây của máy phát điện:

Φ=NBScosωt

Φ0=NBS từ thông cực đại gửi qua khung dây.

Xem thêm Từ thông gửi qua khung dây của máy phát điện - Vật lý 12
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…