Vấn đề 9: Bài toán dời nguồn lên hoặc xuống.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 9: Bài toán dời nguồn lên hoặc xuống.

Advertisement

Vấn đề 9: Bài toán dời nguồn lên hoặc xuống.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Độ dịch chuyển vân trung tâm khi dời nguồn song song với màn - vật lý 12

Hệ vân sẽ dời ngược hướng của nguồn

x=yDl

Khi ta dời nguồn song song với màn :hệ vân sẽ dời ngược hướng của nguồn

x=yDl

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Tịnh tiến khe S xuống dưới một đoạn tối thiểu ∆S thì cường độ chùm sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu. Chọn giá trị đúng của  ∆S

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe I - âng a = 0,6 mm, D =2 m,   λ = 0,60  μm Khe S cách mặt phẳng chứa 2 khe 80 cm. Tịnh tiến khe S xuống dưới một đoạn tối thiểu  S thì cường độ chùm sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu. Chọn giá trị đúng của  S

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết