Vấn đề 7: Bài toán tăng giảm Up khi giữ Pp không đổi.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 7: Bài toán tăng giảm Up khi giữ Pp không đổi.

Advertisement

Vấn đề 7: Bài toán tăng giảm Up khi giữ Pp không đổi.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Hiệu suất khí thay đổi công suất phát và giữ điện thế phát - Vật lý 12

1-H11-H2=PP1PP2=H2P1H1P2

H1 hiệu suất truyền tải khi PP=PP1

H2 hiệu suất truyền tải khi PP=PP2

P1 công suất tiêu thụ khi H1

P2 công suất tiêu thụ  khi H2

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến H2=95% thì ta phải

Điện năng ở một trạm điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H1=80% . Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến H2=95% thì ta phải

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Muốn cho tỉ lệ năng lượng mất mát trên đường dây không vượt quá 10% thì điện của đường dây có giá trị là

Ta cần truyền một công suất điện 1 MW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 10 kV đi xa bằng đường dây một pha. Mạch có hệ số công suất cosφ= 0,8. Muốn cho tỉ lệ năng lượng mất mát trên đường dây không vượt quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.