Vấn đề 6: Tìm số lần u và i có giá trị a hoặc đèn sáng hoặc tắt.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 6: Tìm số lần u và i có giá trị a hoặc đèn sáng hoặc tắt.

Advertisement

Vấn đề 6: Tìm số lần u và i có giá trị a hoặc đèn sáng hoặc tắt.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Số lần đèn sáng hoặc tắt trong thời gian 1s - Vật lý 12

n=2f 

 

Trong một chu kì đèn tắt hoặc sáng 2 lần;

n=2tT=2N

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Trong thời gian 1s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1A là bao nhiêu

Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2A, tần số 50Hz chạy trên một dây dẫn. Trong thời gian 1s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1A là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong một giây điện đổi chiều bao nhiêu lần

Dòng điện xoay chiều có tần số f=60Hz, trong một giây điện đổi chiều

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

So sánh số lần đổi chiều của hai dòng điện có tần số f1=50Hz, f2=100Hz

Hai dòng diện xoay chiều có tần số lần lượt là f1=50 Hz; f2=100 Hz. Trong cùng một khoảng thời gian số lần đổi chiều của

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong một chu kì dòng điện có tần số f=50Hz đổi chiều bao nhiêu lần

Dòng điện xoay chiều có tần số f=50Hz, trong một chu kì dòng điện đổi chiều 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

[Đáp án sai] Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos(100πt), Số lần dòng điện có độ lớn 1A trong là

Dòng điện xoay chiều có cường độ i=2cos100πt A chạy qua một đoạn mạch điện. Số lần dòng điện có độ lớn 1A trong 1s

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong dòng điện trên đổi chiều bao nhiêu lần biết i = √2cos(100πt+π/4) .

Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i=2cos100πt+π4 A. Trong 1s dòng điện trên đổi chiều bao nhiêu lần?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Số lần dòng điện đổi chiều khi pha ban đầu là π/2 hoặc -π/2 là bao nhiêu

Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i=5cos100πt+π2 A. Trong 1s đầu tiên dòng điện trên đổi chiều bao nhiêu lần?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm tần số của dòng điện biết dòng điện xoay chiều i = 4cos(2πft+π/6), trong 1s đầu tiên dòng điện đổi chiều 120 lần

Một dòng điện xoay chiều có phương trình i=4cos2πft+π6 A. Biết rằng trong 1s đầu tiên dòng điện đổi chiều 120 lần, hãy xác định tần số của dòng điện?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết