Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 6: Tìm số lần u và i có giá trị a hoặc đèn sáng hoặc tắt.

Vật lý 12. Bài toán tìm số lần u và i có giá trị a hoặc đèn sáng hoặc tắt. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 6: Tìm số lần u và i có giá trị a hoặc đèn sáng hoặc tắt.
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 8 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Trong thời gian 1s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1A là bao nhiêu

Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2A, tần số 50Hz chạy trên một dây dẫn. Trong thời gian 1s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1A là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Trung bình

Trong một giây điện đổi chiều bao nhiêu lần

Dòng điện xoay chiều có tần số f=60Hz, trong một giây điện đổi chiều

Trắc nghiệm Dễ

So sánh số lần đổi chiều của hai dòng điện có tần số f1=50Hz, f2=100Hz

Hai dòng diện xoay chiều có tần số lần lượt là f1=50 Hz; f2=100 Hz. Trong cùng một khoảng thời gian số lần đổi chiều của

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Trong một chu kì dòng điện có tần số f=50Hz đổi chiều bao nhiêu lần

Dòng điện xoay chiều có tần số f=50Hz, trong một chu kì dòng điện đổi chiều 

Trắc nghiệm Dễ

[Đáp án sai] Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos(100πt), Số lần dòng điện có độ lớn 1A trong là

Dòng điện xoay chiều có cường độ i=2cos100πt A chạy qua một đoạn mạch điện. Số lần dòng điện có độ lớn 1A trong 1s

Trắc nghiệm Dễ

Trong dòng điện trên đổi chiều bao nhiêu lần biết i = √2cos(100πt+π/4) .

Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i=2cos100πt+π4 A. Trong 1s dòng điện trên đổi chiều bao nhiêu lần?

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…