Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 6: Lực đàn hồi và lực kéo về cùa con lắc lò xo.

Tổng hợp những bài toán liên quan tới lực đàn hồi và lực kéo về của con lắc lò xo. Hướng dẫn giải chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 6: Lực đàn hồi và lực kéo về cùa con lắc lò xo.

Các bài giảng liên quan Vấn đề 6: Lực đàn hồi và lực kéo về cùa con lắc lò xo.

LỰC ĐÀN HỒI VÀ LỰC KÉO VỀ TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

2871088   01/09/2021

Bài giảng kèm video hướng dẫn chi tiết lý thuyết về lực đàn hồi và lực kéo về trong dao động điều hòa.

Đọc Thêm LỰC ĐÀN HỒI VÀ LỰC KÉO VỀ TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA →

Các công thức liên quan


Fnén max=k(A-Δl)

Lực nén (lực đẩy) cực đại của con lắc lò xo chỉ sinh ra khi lò xo treo thẳng đứng và biên độ A lớn hơn độ dãn của lò xo ở VTCB (A>Δl).

Lúc này lò xo sẽ bị nén và sinh ra lực nén (hay còn gọi là lực đẩy).

 

Trong đó:

k: độ cứng lò xo (N/m)

A: biên độ dao động (m)

Δl:độ biến dạng của lò xo tại VTCB (m)

Fnén: lực nén của lò xo (N)

 

Xem thêm Lực nén cực đại của lò xo trong quá trình dao động
Xem tất cả công thức liên quan
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 37 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýMột vật có khối lượng m = 200g dao động dọc theo trục Ox do tác dụng của lực phục hồi F = -20x(N). Khi vật đến vị trí có li độ + 4cm thì tốc độ của vật là 0,8m/s và hướng ngược chiều dương đó là thời điểm ban đầu. Lấy g = π2 . Phương trình dao động của vật có dạng

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Một vật có khối lượng m = 200g dao động dọc theo trục Ox do tác dụng của lực phục hồi F = -20x(N).....

Gọi x là li độ, k là hệ số tỉ lệ (k > 0). Lực tác dụng làm vật dao động điều hòa có dạng

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Công thức xác định lực tác dụng làm vật dao động điều hòa theo li độ x và hệ số tỉ lệ k

Chọn phát biểu không đúng. Hợp lực tác dụng vào chất điểm dao động điều hoà 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Chọn phát biểu không đúng về hợp lực tác dụng vào chất điểm dao động điều hòa.
Advertisement

Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi

Chọn câu sai: Trong dao động điều hoà, khi lực phục hồi có độ lớn cực đại thì

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Chọn câu sai độ lớn cực đại của lực phục hồi

Một chất điểm có khối lượng m = 50g dao động điều hoà trên đoạn thẳng MN dài 8cm với tần số f = 5Hz. Khi t = 0, chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy π2=10 . Lực kéo về tác dụng lên chất điểm tại thời điểm t = 112s có độ lớn là: 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Một chất điểm có khối lượng m = 50g dao động điều hoà trên đoạn thẳng MN dài 8cm với tần số f = 5Hz
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…