Vấn đề 5: Tìm điện lượng chuyển qua trong một đơn vị thời gian.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 5: Tìm điện lượng chuyển qua trong một đơn vị thời gian.

Advertisement

Vấn đề 5: Tìm điện lượng chuyển qua trong một đơn vị thời gian.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Điện lượng chuyển qua từ t1 đến 2 mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

q=t1t2idt=I0ωsin2πt2T+φi-sin2πt1T+φi

Điện lượng chuyển qua từ thời điểm t1 đến t2

i=I0cosωt+φi (A)

q=t1t2idt=I0ωsinωt2+φi-sinωt1+φi

Trong 1 chu kì : q=0

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây theo một chiều trong một nửa chu kì là

Cho dòng điện xoay chiều i=I0sin2πTt (A) chạy qua một dây dẫn. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây theo một chiều trong một nửa chu kì là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện i = Io.cos(ωt+π) A điện lượng chuyển qua mạch trong T/4 đầu tiên là bao nhiêu

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ là i=I0cosωt+π A. Tính từ lúc t=0s, điện lượng chuyển qua mạch trong T4 đầu tiên

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là

Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ là: i=I0cosωt-π2 A, (với I0>0). Tính từ lúc t=0s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian T/6 kể từ thời điểm t=0 là

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i=2cos120πt-π3. Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian T6 kể từ thời điểm t=0s

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian T/8 kể từ thời điểm t=0 là

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i=I0cosωt-π2 A. Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian T8 kể từ thời điểm t=0s

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian t=1/300s đến t=1/200s là

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i=2cos100πt-π3 A. Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian t1=1300s đến t2=1100s

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu nào sau đây là đúng?

Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.