Vấn đề 4: Tìm các giá trị tức thời và thời điểm.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 4: Tìm các giá trị tức thời và thời điểm.

Advertisement

Vấn đề 4: Tìm các giá trị tức thời và thời điểm.

Chủ Đề Vật Lý

Câu Hỏi Liên Quan

Xác định thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ bằng 0 lần thứ nhất

Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức u=U0cos(100πt-π3)(V). Xác định thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ bằng 0 lần thứ nhất là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng

Đặt điện áp u=U0cosωt (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết