Vấn đề 4: Bài toán liên quan đến đồng vị.

Vật lý 12. Cấu tạo và tính chất của hạt nhân. Bài toán liên quan đến đồng vị. Hướng dẫn chi tiết. Tổng hợp công thức và bài tập có liên quan.

Vấn đề 4: Bài toán liên quan đến đồng vị.

Chủ Đề Vật Lý

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Công Thức Liên Quan

Số hạt của mỗi đồng vị trong N hạt - Vật lý 12

A¯=NX1A1+NX2A2N%X1=NX1N ; %X2=NX2N

X1;X2 hai đồng vị có A1;A2

A=NX1.A1+NX2A2+NX3A3N%X1=NX1N.100 ;%X2=NX2N.100

A là số khối trung bình của hỗn hợp đồng vị

N=NX1+NX2 tổng số hạt của các đồng vị

Xem chi tiết
Advertisement

Tin Tức Liên Quan