Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 3: Bài toán liên quan tới đồ thị.

Vật lý 10. Chuyển động thẳng biến đổi đều. Bài toán liên quan tới đồ thị. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 3: Bài toán liên quan tới đồ thị.

Các bài giảng liên quan Vấn đề 3: Bài toán liên quan tới đồ thị.

Đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều.

11651481   19/04/2022

Trong video lần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều. Đồ thị gia tốc theo thời gian, đồ thị vận tốc theo thời gian, đồ thị tọa độ theo thời gian.

Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 7 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Từ đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều suy ra tính chất chuyển động của vật

Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng như hình vẽ. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là đoạn nào?

hinh-anh-tu-do-thi-van-toc-theo-thoi-gian-cua-chuyen-dong-thang-bien-doi-deu-suy-ra-tinh-chat-chuyen-dong-cua-vat-6376-0

Trắc nghiệm Dễ  Có Video

Từ đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động biến đổi đều suy ra tính chất chuyển động của vật

Đồ thị vận tốc theo thời gian của một xe máy chuyển động trên một đường thẳng được biểu diễn như hình vẽ. Trong khoảng thời gian nào, xe máy chuyển động chậm dần đều?

hinh-anh-tu-do-thi-van-toc-theo-thoi-gian-cua-chuyen-dong-bien-doi-deu-suy-ra-tinh-chat-chuyen-dong-cua-vat-6377-0

Trắc nghiệm Dễ  Có Video

Từ đồ thị vận tốc theo thời gian tính gia tốc chuyển động trong các giai đoạn

Đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Gọi a1, a2. a3 lần lượt là gia tốc của vật trong các giai đoạn tương ứng là từ t = 0 đến t1= 20 s; từ t1 = 20 s đến t2 = 60 s; từ t2 = 60 s đến t3 = 80 s. Giá trị của a1, a2. a3lần lượt là

hinh-anh-tu-do-thi-van-toc-theo-thoi-gian-tinh-gia-toc-chuyen-dong-trong-cac-giai-doan-6378-0

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video
Advertisement

Từ đồ thị vận tốc theo thời gian tính quãng đường đi được trong các giai đoạn

Đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 0, đến thời điểm t = 60 s là

hinh-anh-tu-do-thi-van-toc-theo-thoi-gian-tinh-quang-duong-di-duoc-trong-cac-giai-doan-6379-0

Trắc nghiệm Khó  Có Video

Tính vận tốc của tàu sau khi rời sân ga 80 m.

Đồ thị vận tốc – thời gian của một tàu hỏa đang chuyển động thẳng có dạng như hình bên. Thời điểm t = 0 là lúc tàu đi qua sân ga. Vận tốc của tàu sau khi rời sân ga được 80 m là

hinh-anh-tinh-van-toc-cua-tau-sau-khi-roi-san-ga-80-m-6431-0

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video

Tính quãng đường vật đi được sau 30s.

Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng ở hình dưới. Quãng đường vật đã đi được sau 30s là

hinh-anh-tinh-quang-duong-vat-di-duoc-sau-30s-6432-0

 

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…