Vấn đề 3: Bài toán liên quan đến năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng.

Vật lý 12. Bài toán liên quan đến năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng. Hướng dẫn chi tiết. Tổng hợp công thức và bài tập liên quan.

Advertisement

Vấn đề 3: Bài toán liên quan đến năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân.

Wlkr=WlkA

 

Phát biểu: Năng lượng liên kết riêng là thương số giữa năng lượng liên kết Wlkvà số nucleon A (số khối). Đại lượng này đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân.

 

Chú thích:

Wlkr: năng lượng liên kết riêng (MeV/nuclôn)

Wlk: năng lượng liên kết của hạt nhân (MeV)

A: số khối

 

Lưu ý:

- Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.

- Các hạt nhân có 50<A<70 gọi là các hạt nhân trung bình rất bền vững.

- Năng lượng cần để tách một hạt khỏi hạt nhân,

Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.