Vấn đề 2: Bài tập liên quan đến khối lượng, số notron, số proton của hạt nhân.

Vật lý hạt nhân, tổng hợp công thức và bài tập liên quan đến khối lượng, số notron, số proton của hạt nhân. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.

Advertisement

Vấn đề 2: Bài tập liên quan đến khối lượng, số notron, số proton của hạt nhân.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Khối lượng của hạt nhân Vật lý 12

mX=A-Zmn+Zmp kgmX=A u

 

A số khối của hạt nhân

Z số proton

1 u=1,66.10-27 kg

Khối lượng của hạt nhân gần bằng tổng khối lượng các hạt proton và neutron trong hạt nhân.

Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.