Vấn đề 1: Lý thuyết về dòng điện xoay chiều.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 1: Lý thuyết về dòng điện xoay chiều.

Advertisement

Vấn đề 1: Lý thuyết về dòng điện xoay chiều.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Khái niệm dòng điện xoay chiều - Vật lý 12

u,i biến thiên theo t

Dòng điện xoay chiều có chiều và cường độ biến thiên theo thời gian t.

Nguồn điện xoay chiều : Động cơ điện 1 , 3 pha .

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa vào quá trình...

Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng gì?

Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Chặn dòng điện một chiều trong mạch bằng cách nào

Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều UAC và một hiệu điện thế không đổi UDC. Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Dùng vôn kế khung quay để đo điện áp xoay chiều thì vôn kế đo được?

Dùng vôn kế khung quay để đo điện áp xoay chiều thì vôn kế đo được?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tác dụng của tụ điện với dòng điện xoay chiều

Khi mắc một tụ điện vào mạng điện xoay chiều, nó có khả năng gì ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất tỏa nhiệt trung bình

Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công thức tính điện dung tụ điện phẳng

Để tăng điện dung của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí, ta cần

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đại lượng nào sau đây luôn thay đổi theo thời gian

Đối với suất điện động xoay chiều hình sin, đại lượng nào sau đây luôn thay đổi theo thời gian?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều

Tìm phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng?

Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dòng điện xoay chiều dùng trực tiếp để mạ được không

Chọn câu trả lời sai. Dòng điện xoay chiều  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tác dụng của dòng điện xoay chiều mà không liên quan đến chiều của dòng điện

Trong tác dụng của dòng điện xoay chiều, tác dụng không phụ thuộc vào chiều của dòng điện là tác dụng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Có thể dùng đồng thời cả hai lọai dòng điện xoay chiều và dòng điện không đổi để...

Trường hợp nào dưới đây có thể dùng đồng thời cả hai lọai dòng điện xoay chiều và dòng điện không đổi?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết