Các Công Thức, Câu Hỏi Về Bài 7: Máy quang phổ và các loại quang phổ.

Vật lý 12. Tổng hợp bài tập, lý thuyết liên quan đến máy quang phổ và các loại quang phổ.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 7: Máy quang phổ và các loại quang phổ.
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 76 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Máy quang phổ họat động dựa trên hiện tượng vật lý nào?

Máy quang phổ họat động dựa trên hiện tượng

Trắc nghiệm Dễ

Điều nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ liên tục?

Điều nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ liên tục?

Trắc nghiệm Dễ

Vật lý 12: Sóng ánh sáng - Trắc nghiệm lý thuyết về quang phổ.

Cho hai phát biểu : (I) Nhiệt độ càng cao vật càng phát xạ mạnh về phía sóng ngắn (II) Có thể dựa vào quang phổ liên tục để đo nhiệt độ của vật phát xạ .Chọn nhận xét đúng.

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Vật lý 12: Sóng ánh sáng - Trắc nghiệm lý thuyết về quang phổ

Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau về số lượng các vạch phổ, màu sắc và vị trí các vạch phổ. Có thể dựa vào quang phổ vạch phát xạ hoặc ....... để xác định thành phần hóa học của một chất. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Trắc nghiệm Dễ

Vật lý 12: Trắc nghiệm lý thuyết về quang phổ vạch phát xạ.

Quang phổ vạch phát xạ

Trắc nghiệm Dễ

Vật lý 12 - Trắc nghiệm lý thuyết về quang phổ vạch phát xạ.

Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau về số lượng các vạch phổ, màu sắc các vạch và . (1).. các vạch phổ. (1) là :

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…