Các Công Thức, Câu Hỏi Về Bài 4: Đo chiều dài

Khoa học tự nhiên 6, môn vật lý, giới thiệu về cách đo, đơn vị đo và dụng cụ đo chiều dài. Ước lượng chiều dài và lưu ý về thao tác khi đo. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
- Cách đo chiều dài - Đơn vị đo chiều dài - Dụng cụ đo chiều dài - Ước lượng chiều dài - Thao tác sai khi đo và cách khắc phục - Đo chiều dài bằng thước

Các công thức liên quan


Chưa có công thức nào liên quan

Chưa có công thức nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 26 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Đơn vị đo độ dài hợp pháp ở nước ta

Đơn vị đo độ dài hợp pháp ở nước ta

Trắc nghiệm Dễ

Đổi đơn vị đo độ dài

Cách đổi đơn vị nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Trung bình

Đơn vị đo kích thước của các vật rất nhỏ

Để đo kích thước của những vật rất nhỏ như tế bào vi khuẩn, người ta thường dùng đơn vị nào?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

So sánh chiều cao của các bạn

Vào đầu mỗi năm học, trường THCS A thường tổ chức khám sức khoẻ cho các em học sinh khối 6. Sau khi đo chiều cao, An, Bình, Lan và Hoa được kết quả như sau:

An

Bình Lan Hoa
151 cm 1,52 m 1,51 m 148 cm

Bạn nào cao nhất trong 4 bạn kể trên?

 

Trắc nghiệm Trung bình

Dụng cụ nào sau đây dùng để đo chiều dài?

Dụng cụ nào sau đây dùng để đo chiều dài?

Trắc nghiệm Dễ

Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài?

Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài?

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…