Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn.

Advertisement

Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Độ cứng của thanh

k=E.Sl0

Với 

k (N/m) : Độ cứng của thanh.

E (Pa) : Ứng suất Young.

S (m2) : Tiết diện ngang của thanh.

l0 m : Chiều dài của thanh

Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.