Bài 31: Mắt.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 31: Mắt.

Advertisement

Bài 31: Mắt.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Tiêu cự và độ tụ của thủy tinh thể

Dmax=1fmin=1OV+1OCcDmin=1fmax=1OV+1OCV

Với OV là khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc.

OCC khoảng cực cận.

OCV khoảng cực viễn

Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.