Bài 31: Mắt.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 31: Mắt.

Advertisement

Bài 31: Mắt.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Tiêu cự và độ tụ của thủy tinh thể

Dmax=1fmin=1OV+1OCcDmin=1fmax=1OV+1OCV

Với OV là khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc.

OCC khoảng cực cận.

OCV khoảng cực viễn

Xem chi tiết