Bài 29: Thấu kính mỏng.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 29: Thấu kính mỏng.

Bài 29: Thấu kính mỏng.

Chủ Đề Vật Lý

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Công Thức Liên Quan

Bài toán khoảng cách ảnh thật và vật

d2-Ld+Lf=0Lmin=4f , kmin=1 khi d=L2

d1+d1'=L d'=dfd-fd2-Ld+Lf=0=L2-4Lf0L4fLmin=4f khi d=L2

Xem chi tiết
Advertisement

Tin Tức Liên Quan