Bài 29: Thấu kính mỏng.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 29: Thấu kính mỏng.

Advertisement

Bài 29: Thấu kính mỏng.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Bài toán khoảng cách ảnh thật và vật

d2-Ld+Lf=0Lmin=4f , kmin=1 khi d=L2

d1+d1'=L d'=dfd-fd2-Ld+Lf=0=L2-4Lf0L4fLmin=4f khi d=L2

Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.