Bài 06: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 06: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc.

Advertisement

Bài 06: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc.

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Tính tương đối của chuyển động

Vật lý 10. Tính tương đối của chuyển động. Chuyển động và đứng yên có tính tương đối. Hướng dẫn chi tiết.
Xem chi tiết

Công Thức Liên Quan

Vận tốc của thuyền khi chuyển động trên sông

vthuyen/bo=vthuyen/nuoc+vnuoc/bo

Khi thuyền chạy xuôi dòng: vthuyen/bo=vnuoc+vthuyen

Khi thuyền chạy ngược dòng : vthuyen/bo=vthuyen-vnuoc

Khi thuyền chạy vuông góc bờ :

vthuyen/bo=v2thuyen/nuoc+v2nuoc/bo

Tàu đi lệch góc  theo hướng dòng nước : tanα=vthuyen/nuocvnuoc/bo

BC=vnuoc/bo.tAC=vthuyen/bo.tAB=vthuyen/nuoc.t

 

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Tính tương đối của chuyển động cơ học

Chọn câu đúng. Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính tương đối của chuyển động

Chọn phát biểu sai

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính tương đối của chuyển động

Chọn phát biểu đúng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định vận tốc của thuyền so với bờ trong các trường hợp sau.

Một chiếc thuyền xuôi theo dòng nước. Vận tốc của nước chảy so với bờ là 2 (m/s)  vận tốc thuyền so với nước là 8 (m/s). Xác định vận tốc của thuyền so với bờ trong các trường hợp sau:

Tự luận Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định vận tốc của ô tô so với xe máy.

Một xe máy và một xe ô tô chuyển động cùng chiều với nhau. Xe máy đi với tốc độ 50 (km/h) so với đường, xe ô tô đi với tốc độ 60 (km/h) so với đường. 

Tự luận Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một thùng phuy đặt trên sàn xe tải dưới trời mưa. Hỏi nước đầy nhanh hơn khi nào?

Một thùng phuy đặt trên sàn xe tải dưới trời mưa. Kết luận nào trong các kết luận sau là chính xác (giả thiết trời không có gió)?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính vận tốc của thyền so với nước

Một chiếc thuyền xuôi theo dòng nước đi được 30 (km) trong 1 giờ. .Biết vận tốc của nước so với bờ là 7 (km/h)   

Tự luận Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính vận tốc của thuyền so với nước ,vận tốc của nước so với bờ.

Một chiếc thuyền xuất phát  từ bến thuyền xuôi theo dòng nước, cùng lúc có một khúc gỗ cũng từ bến thuyền trôi theo dòng nước. Sau 30 phút, thuyền cách bến 10 (km)  và cách khúc gỗ 8 (km).   

Tự luận Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính thời gian chuyển động của thuyền.

Một chiếc thuyền xuôi theo dòng sông từ A đến B,s=AB=60 (km) sau đó lại ngược về A,  Vận tốc của thuyền so với nước là 25 (km/h), vận tốc của nước so với bờ là 5 (km/h).  

Tự luận Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính vận tốc của nước so với bờ.

Một chiếc thuyền xuôi theo dòng nước đi được quãng đường 40 (km)  trong 2 giờ. Nếu dòng nước đứng yên thì thuyền đi được 30 (km)  trong 2 giờ.

Tự luận Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tốc độ tương đối giữa xe ô tô và xe máy?

Một ô tô và một xe máy cùng đi qua một ngã tư theo hai hướng vuông góc với nhau. Xe máy đi với tốc độ  30 (km/h) xe ô tô đi với tốc độ 40 (km/h) . 

Tự luận Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định vận tốc của ca nô so với bờ.

Một  ca nô bơi vuông  góc với dòng nước với tốc độ 4 (m/s) so với dòng nước. Vận tốc dòng nước so với bờ là 3 (m/s)  .

Tự luận Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định khoảng cách từ C đến bến B.

Một  ca nô bơi vuông  góc với dòng nước với tốc độ 4 (m/s) so với dòng nước để đi từ bến A đến bến B. Biết bến A và bến B cách nhau 300 (m). Nhưng khi sang bờ bên phía bến B thì thuyền đã bị trôi về C. Vận tốc dòng nước so với bờ là 3 (m/s). 

Tự luận Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Mũi thuyền hướng ngược dòng nước so với phương ngang một góc là bao nhiêu?

Một  ca nô  để bơi thẳng từ bến A sang bến B ( AB vuông góc với dòng nước) .Biết rằng vận tốc thuyền so với dòng nước là 5 (m/s) vận tốc dòng nước so với bờ là 3 (m/s).

Tự luận Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Chuyển động của thuyền dưới sự quan sát của người đứng trên bờ

Một chiếc thuyền đi trong nước yên lặng với vận tốc có độ lớn v1, vận tốc dòng chảy của nước so với bờ sông có độ lớn v2. Nếu người lái thuyền hướng mũi thuyền dọc theo dòng nước từ hạ nguồn lên thượng nguồn của con sông. Một người đứng trên bờ sẽ thấy:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính vận tốc của thuyền so với bờ.

Một chiếc thuyền chuyển động ngược chiều dòng nước với vận tốc 7 (km/h) đối với dòng nước. Nước chảy với vận tốc 2 (km/h) so với bờ. Hãy tính vận tốc của thuyền so với bờ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Thời gian cano chạy từ A đến B rồi trở lại ngay về A

Hai bến sông A và B cách nhau 36 (km) theo đường thẳng. Một chiếc cano chạy mất bao lâu để đi từ A đến B rồi trở lại ngay về A? Cho biết vận tốc của cano khi nước không chảy là 20 (km/h) và vận tốc của dòng nước đối với bờ sông là 4 (km/h). 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính thời gian chuyển động của thuyền đi xuôi dòng từ A đến B rồi lại quay về A

Một thuyền máy dự định đi xuôi dòng từ A đến B rồi lại quay về A. Biết vận tốc của thuyền so với nước là 15 (km/h) vận tốc của nước so với bờ là 3 (km/h) và S =AB=18 (km). Tính thời gian chuyển động của thuyền?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Độ lớn vận tốc tương đối của hai xe tải chuyển động theo hai đường thẳng vuông góc

Hai xe tải cùng xuất phát từ một ngã tư chạy theo hai đường thẳng cắt nhau dưới một góc vuông. Xe thứ nhất chạy với tốc độ 40 (km/h) và xe thứ hai chạy với tốc độ 30 (km/h). Hai xe rời xa nhau với vận tốc tương đối có độ lớn bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đối với người A, thời gian đoàn tàu thứ hai chạy qua trước mặt người A là:

Một người A đứng yên trên một đoàn tàu có chiều dài 300 (m) chuyển động với vận tốc 144 (km/h).  Một người B đứng yên trên một đoàn tàu dài 150 (m) chuyển động với vận tốc 90 (km/h). Hai đoàn tàu chạy trên hai đường ray song song theo hướng tới gặp nhau. Đối với người A, thời gian đoàn tàu thứ hai chạy qua trước mặt người A là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính vận tốc của thuyền buồm so với nước khi thuyền chạy ngược dòng

Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1 giờ đi được 10 (km). Một khúc gỗ trôi theo dòng sông sau 1 phút trôi được 1003 (m).  Vận tốc của thuyền buồm so với nước bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vật tốc tương đối giữa hai xe chuyển động thẳng đều ngược chiều nhau

Hai xe chuyển động thẳng đều trên một đường thẳng với các vận tốc lần lượt là 10 m/s và 18 km/h. Nếu 2 xe chuyển động ngược chiều thì người ngồi trên xe này thấy xe kia chạy qua với vận tốc 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính vận tốc của thuyền so với nước khi thuyền chạy ngược dòng

Một chiếc thuyền chạy ngược dòng trên một đoạn sông thẳng, sau 1 giờ đi được 9 (km) so với bờ. Một đám củi khô trôi trên đoạn sông đó, sau 1 phút trôi được 50 (m) so với bờ. Vận tốc của thuyền so với nước là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định độ lớn vận tốc của canô so với bờ

Một ca nô đi trong mặt nước yên lặng với vận tốc 16 (m/s), vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 2 (m/s). Góc giữa véctơ vận tốc của canô đi trong nước yên lặng và vectơ vận tốc của dòng nước là 0°<α<180° Độ lớn vận tốc của canô so với bờ có thể là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định vận tốc của B trong hệ quy chiếu gắn với A

Cho hai xe buýt A, B chuyển động cùng chiều với các vận tốc lần lượt là 30 (km/h)40 (km/h). Trong hệ quy chiếu gắn với A thì B có vận tốc là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hỏi nếu phà tắt máy trôi theo dòng nước thì từ A đến B mất bao lâu?

Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ, khi chạy về mất 6 giờ. Hỏi nếu phà tắt máy trôi theo dòng nước thì từ A đến B mất bao lâu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vệt nước mưa in trên tấm kính nghiêng với phương đứng góc là

Một ôtô chuyển động thẳng đều theo phương ngang với vận tốc là 103 (km/h) dưới trời mưa, hạt mưa rơi đều theo phương đứng với vận tốc là 10 (km/h). Vệt nước mưa in trên tấm kính nghiêng với phương đứng góc là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính vận tốc của thuyền so với bờ

Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 (km/h) so với mặt nước. Nước chảy với vận tốc 9 (km/h) so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính thời gian để canô đi từ A đến B rồi trở lại ngay từ B về A

Hai bến sông A và B cách nhau 18 (km) theo đường thẳng. Vận tốc của một canô khi nước không chảy là 16,2 (km/h) và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 1,5 (m/s) Thời gian để canô đi từ A đến B rồi trở lại ngay từ B về A là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính vận tốc của xuồng so với bờ sông

Một người lái xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang con sông rộng 240 (m) mũi xuồng luôn vuông góc với bờ sông. nhưng do nước chảy nên xuồng sang đến bờ bên kia tại một điểm cách bến dự định 180 (m) và mất 1 min. Vận tốc của xuồng so với bờ sông là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định tốc độ tương đối giữa hai ô tô

Hai ô tô chuyển động với cùng tốc độ 100 (km/h) và cùng hướng. Tốc độ tương đối giữa hai ô tô là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định tốc độ tương đối giữa hai ô tô

Hai ô tô chuyển động với cùng tốc độ 100 (km/h) theo hai hướng ngược nhau. Tốc độ tương đối giữa hai ô tô là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định tốc độ tương đối giữa hai ô tô

 Hai ô tô chuyển động với cùng tốc độ 100 (km/h) theo hai hướng vuông góc nhau. Tốc độ tương đối giữa hai ô tô là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tốc độ tương đối giữa hai ô tô

 Hai ô tô chuyển động với cùng tốc độ 100 (km/h) theo hai hướng hợp nhau góc 60°. Tốc độ tương đối giữa hai ô tô là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tốc độ tương đối giữa hai ô tô

Hai ô tô chuyển động với cùng tốc độ 100 (km/h) theo hai hướng hợp nhau góc 120 °. Tốc độ tương đối giữa hai ô tô là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tốc độ của đạn đối với đất

Một toa tàu đang chuyển động với tốc độ 100 (km/h) Từ toa tàu người ta bắn ra một quả đạn theo phương ngang với tốc độ 250 (km/h) đối với toa tàu. Biết đạn được bắn ra theo hướng cùng hướng chuyển động của tàu, tốc độ của đạn đối với đất bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định vận tốc tương đối của hai xe A và B

Hai ô tô đang chuyển động với tốc độ lần lượt như sau: xe A cóvA=40 (km/h) xe B có vB=60 (km/h). Hai xe chuyển động cùng chiều. Vận tốc tương đối của hai xe A và B là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định vận tốc tương đối của hai xe A và B

Hai ô tô đang chuyển động với tốc độ lần lượt như sau: xe A vA=40 (km/h), xe B có vB=60 (km/h).  Hai xe chuyển động ngược chiều. Vận tốc tương đối của hai xe A và B là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vận tốc của thuyền so với bến sông khi thuyền xuôi dòng

Một chiếc thuyền đang chạy trên sông với vận tốc10 (m/s) so với dòng nước. Vận tốc của dòng nước là 2 (m/s). Vận tốc của thuyền so với bến sông khi thuyền xuôi dòng là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vận tốc của thuyền so với bến sông khi thuyền ngược dòng

Một chiếc thuyền đang chạy trên sông với vận tốc  10 (m/s) so với dòng nước. Vận tốc của dòng nước là 2 (m/s). Vận tốc của thuyền so với bến sông khi thuyền ngược dòng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Thuyền xuôi dòng từ A đến B mất khoảng thời gian bao lâu

Hai bến thuyền A và B cách nhau 1000 (m). Dòng nước chảy từ A đến B với vận tốc 2 (m/s) so với bờ. Vận tốc của thuyền so với dòng nước là 3 (m/s). Thuyền xuôi dòng từ A đến B mất khoảng thời gian là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Thuyền ngược dòng từ A đến B mất khoảng thời gian bao lâu

Hai bến thuyền A và B cách nhau 1000 (m). Dòng nước chảy từ A đến B với vận tốc 2 (m/s) so với bờ. Vận tốc của thuyền so với dòng nước là 3 (m/s). Thuyền ngược dòng từ A đến B mất khoảng thời gian là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một chiếc thuyền chạy từ A đến B rồi ngược dòng trở lại B sẽ mất tổng cộng bao nhiêu thời gian?

Hai bến thuyền A và B cách nhau AB=1000 (m). Dòng nước chảy từ A đến B với vận tốc 2 (m/s) so với bờ. Vận tốc của thuyền so với dòng nước là 3 (m/s). Một chiếc thuyền chạy từ A đến B rồi ngược dòng trở lại B sẽ mất tổng cộng bao nhiêu thời gian?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định vận tốc của thuyền so với bờ

Một chiếc thuyền chạy vuông góc dòng nước từ bờ A sang bờ B, thuyền chạy với vận tốc  4 (m/s) so với dòng nước. Nước chảy với vận tốc 3 (m/s) so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định vận tốc của xe B so với đường

Hai xe A và B đang chuyển động ngược chiều nhau trên đoạn đường thẳng, vận tốc của xe A so với xe B là 25 (m/s). Xe A đang chuyển động với vận tốc 10 (m/s) so với đường. Như vậy vận tốc của xe B so với đường là: 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định vận tốc của xe B so với đường

Hai xe A và B đang di chuyển cùng chiều với vận tốc 54 (km/h) so với nhau. Xe A chuyển động với vận tốc 5 (m/s) so với đường. Như vậy vận tốc của xe B so với đường là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tốc độ của khối khí so với mặt đất

Một tên lửa đang bay với vận tốc 5 (km/s) so với mặt đất thì phóng về đằng sau một lượng khí với vận tốc so với tên lửa là 8 (km/s). Tốc độ của khối khí so với mặt đất là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.