Câu hỏi liên quan Xác định loại vân tại vị trí x - vật lý 12.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Xác định loại vân tại vị trí x - vật lý 12.


 Quay lại Làm bài tập
Advertisement
Advertisement

Nếu nhúng toàn bộ hệ thống vào trong nước có chiết suất n = 4/3 thì tại M ta thu được vân gì?   

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe Iâng trong không khí người ta thấy tại M trên màn có vân sáng bậc 3. Nếu nhúng toàn bộ hệ thống vào trong nước có chiết suất n = 4/3 thì tại M ta thu được vân gì?   

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Nếu nhúng toàn bộ hệ thống vào trong nước có chiết suất n = 4/3 thì tại M ta thu được vân gì?   

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Bước sóng ánh sáng chiếu vào 2 khe là  λ =0,6 μm.Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2mm có?

Trong thí nghiệm về giao thao ánh sáng của Iâng nghiệm, khoảng cách giữa 2 khe là a =3 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là D=2 m, Bước sóng ánh sáng chiếu vào 2 khe là λ=0,6 μm. Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2 mmcó 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Bước sóng ánh sáng chiếu vào 2 khe là  λ =0,6 μm.Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2mm có?

Khoảng cách từ hai khe đến màn hứng ảnh bằng 200cm. Tại vị trí M trên màn E có toạ độ 7mm, tại M là?

Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe I-âng khoảng cách giữa hai khe bằng 0,5 mm; ánh sáng đơn sắc làm thí nghiệm có bước sóng λ=0,5 μm    . Khoảng cách từ hai khe đến màn hứng ảnh bằng 200 cm. Tại vị trí M trên màn E có toạ độ 7 mm, tại M là

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Khoảng cách từ hai khe đến màn hứng ảnh bằng 200cm. Tại vị trí M trên màn E có toạ độ 7mm, tại M là?
Advertisement

Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc (thứ) ?

Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng  a=0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D=1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng  λ=0,6 μm . Trên màn thu  được hình  ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mmcó vân sáng bậc (thứ) 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc (thứ) ?

Điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 9mm là?

Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, S1S2=a=0,5 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là D=2 m . Bước sóng ánh sáng là  λ=5.10-4 mm. Điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 9 mm

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 9mm là?

Ánh sáng đơn sắc sử dụng có bước sóng là λ=0,5 μm. Tại M có tọa độ x = 3mm là?

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young : khỏang cách giữa 2 khe kết hợp là a =  2 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là D=3 m . Ánh sáng đơn sắc sử dụng có bước sóng là λ=0,5 μm. Tại M có tọa độ x =  3 mm là:

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Ánh sáng đơn sắc sử dụng có bước sóng là λ=0,5 μm. Tại M có tọa độ x = 3mm là?

Tại điểm N cách vân trung tâm 7mm là vân sáng hay vân tối ? Thứ mấy ?

Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 (mm) , khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2  m. Nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,5  μm . Tại điểm N cách vân trung tâm 7  mm là vân sáng hay vân tối ? Thứ mấy ?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tại điểm N cách vân trung tâm 7mm là vân sáng hay vân tối ? Thứ mấy ?

Điểm M trên màn cách vân trung tâm  1,25 (mm)  có vân sáng hay vân tối thứ mấy kể từ vân sáng trung tâm?

Hai khe Young cách nhau 3mm được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có λ=0,5 (μm) . Khoảng cách từ hai khe đến màn là D=1,5 (m) . Điểm M trên màn cách vân trung tâm 1,25 (mm)  có vân sáng hay vân tối thứ mấy kể từ vân sáng trung tâm?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Điểm M trên màn cách vân trung tâm  1,25 (mm)  có vân sáng hay vân tối thứ mấy kể từ vân sáng trung tâm?

Tại M trên màn E các vân trung tâm một khoảng  x=3,5 (mm) là vân sáng hay vân tối, bậc mấy?

Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,5 (μm)  đến khe Yang .  Khoảng cách giữa hai khe hẹp   S1S2a= 0,5 (mm) . Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn  D= 1 (m) . Tại M trên màn E cách vân trung tâm một khoảng x=3,5 (mm) là vân sáng hay vân tối, bậc mấy?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tại M trên màn E các vân trung tâm một khoảng  x=3,5 (mm) là vân sáng hay vân tối, bậc mấy?
Advertisement
`
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo