Câu hỏi liên quan Tia hồng ngoại - vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Tia hồng ngoại - vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Một bức xạ truyền trong không khí với chu kỳ T. Bức xạ này thuộc vùng sóng điện từ nào?

Một bức xạ truyền trong không khí với chu kỳ T = 8,25.10-16 (s)  . Bức xạ này thuộc vùng sóng điện từ nào?

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Tần số dao động của quang phổ hồng ngoại của hơi nước có một vạch màu bước sóng là 2,8μm là?

Quang phổ hồng ngoại của hơi nước có một vạch màu bước sóng là 2,8 μm. Tần số dao động của sóng này là

Trắc nghiệm Dễ

Cơ thể người ở nhiệt độ 37 độ C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau?

Cơ thể người ở nhiệt độ 37 °C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Năng lượng phát ra từ Mặt trời nhiều nhất thuộc về?

Năng lượng phát ra từ Mặt trời nhiều nhất thuộc về:

Trắc nghiệm Khó

Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên 

Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên 

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…