Advertisement
 Tải Lại Trang

Câu hỏi liên quan Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Các loại sóng vô tuyến - vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Các loại sóng vô tuyến - vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin ?

Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin ?

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Sóng nào sau đây dùng được trong vô tuyến truyền hình trên mặt đất ?

Sóng nào sau đây dùng được trong vô tuyến truyền hình trên mặt đất ?

Trắc nghiệm Trung bình

Chọn câu trả lời không đúng. Sóng điện từ truyền từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh có thể là

Chọn câu trả lời không đúng. Sóng điện từ truyền từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh có thể là

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan