Câu hỏi liên quan Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Các loại sóng vô tuyến - vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Các loại sóng vô tuyến - vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin ?

Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin ?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin ?
Advertisement

Sóng nào sau đây dùng được trong vô tuyến truyền hình trên mặt đất ?

Sóng nào sau đây dùng được trong vô tuyến truyền hình trên mặt đất ?

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Sóng nào sau đây dùng được trong vô tuyến truyền hình trên mặt đất ?

Chọn câu trả lời không đúng. Sóng điện từ truyền từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh có thể là

Chọn câu trả lời không đúng. Sóng điện từ truyền từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh có thể là

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Chọn câu trả lời không đúng. Sóng điện từ truyền từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh có thể là
Advertisement
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…