Câu hỏi liên quan Độ biến thiên động lượng của vật.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Độ biến thiên động lượng của vật.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Động lượng liên hệ chặt chẽ nhất với đại lượng nào?

Động lượng liên hệ chặt chẽ nhất với

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Động lượng liên hệ chặt chẽ nhất với đại lượng nào?
Advertisement

Đại lượng nào không phải vecto?

Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng véc tơ?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Đại lượng nào không phải vecto?

Đơn vị của động lượng.

Động lượng được tính bằng

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Đơn vị của động lượng.
Advertisement

Đặc điểm của động lượng

Chọn kết luận sai:

Trắc nghiệm Khó
Xem thêm Đặc điểm của động lượng

Xác định độ biến động lượng của quả bóng.

Một học sinh của THPT Đào Duy Từ đá một quả bóng có khối lượng 400 g bay với vận tốc 8 m/s đập vuông góc với tường thì quả bóng bật trở lại với vận tốc tương tự.

a. Xác định độ biến thiên động lượng và lực tác dụng của tường lên quả bóng biết thời gian va chạm là 0,1 s.

b. Nếu học sinh đó đá quả bóng theo phương hợp với tường một góc 60° thì quả bóng bật ra với góc tương tự thì lực tác dụng thay đổi thế nào?

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Xác định độ biến động lượng của quả bóng.
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…