Advertisement
 Tải Lại Trang

Câu hỏi liên quan Điện trường biến thiên và từ trường của mạch dao động LC - vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Điện trường biến thiên và từ trường của mạch dao động LC - vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập
Advertisement

Xung quanh một điện trường biến thiên xuất hiện một từ trường được phát hiện nhờ hiện tượng

Hiện tượng nào dưới đây giúp ta khẳng định kết luận “ Xung quanh một điện trường biến thiên xuất hiện một từ trường”? Đó là sự xuất hiện

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Chọn phát biểu sai. Xung quanh một điện tích dao động

Chọn phát biểu sai. Xung quanh một điện tích dao động

Trắc nghiệm Dễ

Khi điện trường biến thiên theo thời gian sẽ làm xuất hiện từ trường, các đường sức của từ trường này có đặc điểm là

Khi điện trường biến thiên theo thời gian sẽ làm xuất hiện từ trường, các đường sức của từ trường này có đặc điểm là

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Dòng điện dịch: Khi tụ điện tích điện hoặc phóng điện, giữa hai bản cực có điện trường biến thiên sinh ra từ trường xoáy như dòng điện chạy trong dây dẫn đi qua tụ điện.

Dòng điện dịch

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan