Câu hỏi liên quan Cảm ứng từ, quy tắc bàn tay trái.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Cảm ứng từ, quy tắc bàn tay trái.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Xác định hướng của lực từ do dòng điện I1 tác dụng lên dòng điện I2.

Hai dòng điện I1I2 chạy trong hai dây dẫn thẳng, nằm trong mặt phẳng hình vẽ và trực giao nhau. Hướng của lực từ do dòng điện I1 tác dụng lên dòng điện I2 sẽ như thế nào?

 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Xác định hướng của lực từ do dòng điện I1 tác dụng lên dòng điện I2.
Advertisement

Hình vẽ mô tả đoạn dây dẫn AB và lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó đều nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Xác định chiều đường sức từ.

Hình vẽ mô tả đoạn dây dẫn AB và lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó đều nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Từ chiều của lực từ và chiều của dòng điện đã chỉ ra trong hình vẽ thì đường sức từ

 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Hình vẽ mô tả đoạn dây dẫn AB và lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó đều nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Xác định chiều đường sức từ.

Dùng nam châm tử ta có thể biết được điều gì?

Dùng nam châm thử ta có thể biết được

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Dùng nam châm tử ta có thể biết được điều gì?
Advertisement

Phát biểu nào dưới đây là đúng? Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

Phát biểu nào dưới đây là đúng? Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Phát biểu nào dưới đây là đúng? Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện

Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện 

 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…