Câu hỏi liên quan Vấn đề 7: Tính công suất, hiệu suất động cơ điện.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vấn đề 7: Tính công suất, hiệu suất động cơ điện.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Tìm hiệu suất động cơ

Một động cơ điện mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V  tiêu thụ công suất2,64 kW. Động cơ có hệ số công suất 0,8 và điện trở thuần 2Ω . Hiệu suất động cơ bằng

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?

Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai ?

Trắc nghiệm Dễ

Chọn phát biểu đúng

Chọn phát biểu đúng.

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là

Một động cơ điện xoay chiều có điện trở các cuộn dây bằng không, điện trở dây nối vào động cơ là r=32Ω , khi mắc động cơ vào mạch điện có điện áp hiệu dụng U=200(V)   thì sinh ra một công suất cơ 43 (W) . Biết hệ số công suất của động cơ là cosφ =0,9 . Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là

Trắc nghiệm Trung bình

Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong động cơ là

Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng U=200 (V)  thì sinh ra công suất cơ là P=320(W). Biết điện trở thuần của dây quấn động cơ là r=20Ω và hệ số công suất của động cơ là cosφ=0,89. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong động cơ là

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…